Hirtshals Havn sætter nye mål efter strategiseminar


Hirtshals Havn har på strategiseminar i august vedtaget ny vision og strategi for havnens udvikling frem mod 2020. Med blåstemplingen af Vision 2020 sætter den nordjyske havn nye mål for havnens udvikling og væksten over de næste 6 år.

Efter et konstruktivt og fremadrettet strategiseminar siger en tilfreds bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen:
- Vi har gennemarbejdet Hirtshals Havns strategiske grundlag, så vi nu står med et samlet materiale, hvor der fra de helt grundlæggende tanker til handlingsplaner er en sammenhæng, som lægger sporet for havnens vækst og rolle frem mod 2020. Med Vision 2020 sætter vi kursen mod yderligere vækst, hvor vi tager afsæt i det stadie i havnens udvikling som vi er nået til over de seneste år. Vi tvivler ikke på havnens potentialer og derfor vil vi også investere de nødvendige ressour-cer i udviklingen af forretningen og aktiviteterne.Hirtshals Havn formulerede i 2006 sine plan for fremtiden i Vision 2016. Havnen har dog allerede nu måtte konstatere, at udviklingen på flere områder er gået hurtigere end bestyrelse og ledelse havde forventet. Derfor har havnen over de sene-ste to år arbejdet med nye målsætninger, og har samlet de centrale tanker og planer i Vision 2020.

Det paradigmeskift, som bestyrelsen for Hirtshals Havn nu har vedtaget, illustrere Laden-Andersen på følgende måde:
- Vi har siden 2004 defineret os som "Norddanmarks førende Erhvervshavn", og det er nu vores opfattelse, at vi udfylder rollen. Samtidig er vi er nået til den erkendelse, at Hirtshals Havn med sin unikke geografiske placering og nogle stærke kompetencefelt hos erhvervsklyngerne på havnen har et potentiale, der rækker videre ud. Derfor vil vi fremover definere Hirtshals Havn som "PORT OF SCANDINAVIA..... because geography matters". Her har vi taget udgangspunkt i to cen-trale elementer, nemlig havnens unikke placering i Skandinavien og det faktum, at geografien har betydning for gods-transportører, fiskeflåde, offshore-operatører og andre af vores kundegrupper. Ved at udnytte den rigtige placering til sine aktiviteter, optimerer operatørerne deres forretning, og det er her vi naturligt kan spille med.Med Vision 2020 lægger Hirtshals Havn yderligere en dimension til udviklingsperspektiverne for havnen. Med større fokus på vækstindsatsen understøtter og udvikler havnen ikke kun de eksisterende aktiviteter, men fokusere også på at skabe nyt.

Hirtshals Havn vil koncentrere sig om sine nuværende forretningssegmenter; godstransport, fiskeri og fiskeforædling samt maritim og offshore-service, hvor havnen vil skabe yderligere vækst gennem strategiske udviklingstiltag.Havnen vil fremadrettet i endnu større grad end tidligere prioritere sine udviklingsressourcer og styrke fokus på udviklin-gen af de enkelte forretningsområder, for at kunne nå de opstillede målsætninger. Det første skridt er allerede taget med ansættelsen af en udviklingschef, der skal arbejde med vækst i forædlingsindustrien inden for hvidfiskeområdet.

For yderligere oplysninger kan Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kontaktes på mobiltelefon 40 63 12 03.


Fakta om Hirtshals Havn

2013 i tal:
Passagerer 2,2 mio.
Personbiler 691.000
Lastbiler 141.000
Gods 1,5 mio. tons
Fisk - værdi af landinger 477 mio. kr.
Omsætning 63,5 mio. kr.
Regnskabsresultat 9,6 mio. kr.

Færgeruter til:
Kristiansand
Larvik
Langesund
Bergen
Stavanger
Færøerne
Island

Stykgodsruter: 
Fra Hirtshals til Oslofjorden og videre langs den norske vestkyst til Kirkenes.
Fra Emshaven og Cuxhaven til Hirtshals.

Fiskeri
En af Danmarks største klynger af forædlingsvirksomheder
Fiskeauktion
Faciliteter til landing af sild og makrel

Maritim service
Overdækket flydedok
Beddinger
Klynge af servicevirksomheder med døgnservice

Offshore service
Medlem af Offshore Base Scandinavia
Jack ups til levetidsforlængelse i 2011 og 2012