Hirtshals Havn ligger på en af Europas hovedtransportkorridorer


Lige før nytår vedtog EU's Transportministerråd den endelige udformning og lovgivning omkring den overordnede infrastruktur i EU frem mod 2030/2050; "Retningslinjer for udvikling af det Trans Europæiske Transportnet - TEN-T.Med vedtagelsen af TEN-T har EU's Transportministerråd fastlagt, at transportkorridoren gennem Jylland (Nordic Link) er blevet en del af TEN-T Hovednettet, og altså en del af hovedtransportkorridorerne i EU. Dermed er E39 og jernbanen til Hirtshals også blevet prioriteret i den europæiske infrastruktur. Med vedtagelsen er transportkorridoren over Hirtshals Havn blevet udpeget som en hovedforbindelse mellem EU og den norske hovedstad Oslo. Tilsvarende er Frederikshavn Havn blevet udpeget som et bindeled til Göteborg.Der er gået godt et år siden E39 og jernbanen til Hirtshals blev genindstillet til at udgøre en del af Europas prioriterede transportnetværk, og den 20. december 2013 forelå en endelig juridisk vedtagelse af TEN-T. I forlængelse heraf udtaler bestyrelsesformand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen:
- Den endelige vedtagelse af TEN-T, og dermed placeringen af Hirtshals Havn på TEN-T Hovednettet må vi betragte som en anderkendelse af, at Hirtshals Havn er væsentlig for transport i Nordeuropa og Skandinavien. Vi har fokus på den strategiske udvikling af Hirtshals som et logistikcenter, og når korridorerne til Hirtshals er prioriteret i TEN-T Hovednettet, bliver de strategiske målsætninger yderligere forstærket.Trafikken over Hirtshals Havn har været stadig stigende over de seneste år og prioriteringen af transportkorridoren over havnen vil understøtte denne udvikling. Et centralt element i den fremadrettede udvikling af Hirtshals Havn som logistikcenter og omdrejningspunkt i Skandinavien er etableringen af en godsbaneterminal ved havnen. Med jernbanen i det prioriterede TEN-T Hovednet vil der skulle ske opgraderinger af jernbanen op mod de to havne i Vendsyssel, og således vil beslutningen fra udgangen af 2013 have direkte betydning for erhvervsudviklingen og væksten i landsdelen.