Hirtshals Havn fortsatte udviklingen i 2013


Igen i 2013 dokumenterede Hirtshals Havn sin position som Norddanmarks førende Erhvervshavn med en ny rekordom-sætning på 63,5 mio. kr. Det er således fjerde år i træk Hirtshals Havn kan præsentere omsætningsvækst, hvilket havnen i det store perspektiv betragter som meget tilfredsstillende. Også regnskabsresultatet for regnskabsåret 2013 betegner havnen som tilfredsstillende. Hirtshals Havn realiserede i 2013 et regnskabsresultat på 9,6 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling af det regnskabsresultat som havnen nåede i 2012.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger om Hirtshals Havns regnskab for 2013:
- Vi må på Hirtshals Havn betegnet året som helhed som værende absolut tilfredsstillende. Havnen har realiseret en ny rekordomsætning og vi har haft det bedste regnskabsresultat i flere år, så alt i alt er det jo positivt. Resultatet er naturligvis en konsekvens af et vedvarende højt aktivitetsniveau hos havnens samarbejdspartnere og brugere, og det er kun positivt, at Hirtshals Havn er rammen om aktiviteten hos en række virksomheder og rederier, hvor initiativ og nytænkning er nøgleord.

- Udviklingen betyder også, at vi har blikket rettet stift mod fremtiden, hvor vi både ser udfordringer og muligheder med hensyn til udviklingen og væksten. Vi skal over de kommende år fastholde væksten og udviklingen, og det er kun muligt, hvis vi styrker vores indsats omkring synliggørelse af de unikke muligheder som Hirtshals Havn, i kraft af sin geografiske placering, kan tilbyde aktører inden for havnens kerneforretning; transport, fiskeri og maritim service.Som de forudgående år, har 2013 været præget af vækst i trafikken over Hirtshals Havn, og havnen nåede i 2013 en tra-fikmængde på 141.000 lastbiler, 691.000 personbiler og 2,2 mio. passagerer. Trafikken over havnen har over de seneste år været stigende, og der er for sjette år i træk sat trafikrekorder hos de tre færgerederier, der besejler havnen; Color Line, Fjord Line og Smyril Line. Den stadige vækst er med til at dokumentere Hirtshals Havns position som et fremtidigt om-drejningspunkt for ro/ro-trafikken i Skandinavien.

Fiskeriet på Hirtshals Havn har i 2013 fastholdt den samme størrelse som i 2012, og dermed er fiskeriet fortsat en central del af aktiviteterne på Hirtshals Havn, og et forretningssegment, hvor potentialet skal udvikles. Også den maritime servicesektor har i 2013 fremvist en positive tendens, og der er i det forløbne år taget initiativer, der skal styrke maritim service som et af havnens selvstændige forretningsområder. Denne indsats vil blive forstærket i 2014.Hirtshals Havn fastholder såvel de udviklingsmæssige som de økonomiske målsætninger, der har kendetegnet 2013, og på denne måde vil havnen styrke sit forretningsmæssige potentiale samtidig med, at den skal være økonomisk rustet til at møde de muligheder, som de kommende år vil åbne.

I 2014 og 2015 vil havnen virkeliggøre de reelle planer, der ligger for udviklingen af baglandsinfrastrukturen ved havnen, og vil tilsvarende aktivt medvirke til udbygningen af logistikaktiviteterne på Hirtshals Transport Center. Realiseringen af vækstpotentialerne er i 2013 blevet styrket af EU ved placeringen af Hirtshals Havn på en af de prioriterede korridorer i Europa; TEN-T Hovednettet. Tilsvarende er etableringen af en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn blevet en del af Togfonden DK, og på denne måde vil godstrafikken på bane over de kommende år styrke trafikken over havnen og på Jyllandskorridoren yderligere.

For yderligere information kan bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kontaktes på telefon 40 63 12 03.