Havnene i Frederikshavn og Hirtshals i fælles offshore-satsning


Nordjylland har mulighed for at skabe en position i den europæiske offshore-sektor, og derfor er Hirtshals Havn og Frederikshavn Havn gået i samarbejde med en række virksomheder på og omkring de to havne om at udnytte kompetencerne i en fælles nordjysk offshore-satsning.

Under navnet "Offshore Base Scandinavia" er offshore-kompetencer hos virksomheder i Nordjylland samlet i et fælles initiativ, der skal afdække mulighederne i markederne og samtidig sikre tilgængelighed til viden om den brede vifte af offshore-kompetencer, der allerede er opbygget omkring de to havne.Der har allerede i 2011 og 2012 været to jack up-rigge i Nordjylland til renovering, og det er blandt andet disse opgaver, der sammen med en række virksomheders offshore-erfaringer fra opgaver over store dele af kloden, der har været med til at skabe idéerne omkring Offshore Base Scandinavia og samarbejdet på tværs af Vendsyssel.

Forarbejdet omkring Offshore Base Scandinavia har stået på over det sidste halvår af 2013 og har i sig selv været en lærerig proces for virksomhederne og de to havne. Processen tegner i sig selv positivt i forhold til mulighederne for at skabe erhvervssamarbejder og vækst i erhvervslivet i Vendsyssel. Tilsvarende viser andre nye netværk omkring hver af de to havne, at mulighederne for en stærk erhvervsudvikling i landsdelen er til stede.Fra Hirtshals Havn udtaler bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen:
- Offshore Base Scandinavia viser et fremadrettet perspektiv for samarbejde og mulighederne for at skabe erhvervsvækst i regionen. Det er tydeligt, at havnene i Vendsyssel arbejder strategisk for at udvikle deres forretninger og udnytte deres vækstpotentialer, og det er naturligt. Samtidigt er det tilfredsstillende at medvirke til, at vi kan skabe endnu mere forretning og vækst i regionen ved at samarbejde på tværs, der hvor det er det mest fordelagtige.

Offshore Base Scandinavia er et åbent netværk, hvor nordjyske virksomheder, der arbejder inden for offshore-sektoren kan deltage. Allerede ved etableringen af netværket i nytåret 2014 deltager ud over de to havne 20 virksomheder, der alle arbejder inden for offshore-sektoren.Bestyrelsesformand på Frederikshavn Havn Lars Bonderup Bjørn siger:
- Etableringen af netværket beviser, at havnene er vækstdrivere og erhvervscentre, og at det er omkring havnene fremtidens vækst skal skabes i Nordjylland. Offshore Base Scandinavia vil skabe øget aktivitet og vækst hos de virksomheder der deltager, det er jeg ikke i tvivl om, og vi har jo allerede set at virksomhederne ikke er bundet til et erhvervscenter - eller havn - men at virksomhederne udnytter de muligheder, der ligger i hver havn uden at skele til, hvilken det havn det er. Aktiviteterne er koncentreret på havnene, og det er værd at bemærke.

Opstarten af Offshore Base Scandinavia er medfinansieret af Vækstforum under Region Nordjylland og projektet administreres af Marcod. Erhvervsindsatsen omkring offshore har en naturlig opbakning hos de to kommuner, hvor havnene er beliggende; Hjørring Kommune og Frederikshavn kommune.

____________

Fakta

De deltagende virksomheder er foruden Frederikshavn Havn, Hirtshals Havn og Marcod:
BMS Kramer
Blue Water Shipping
Harris Pye Scandinavia
Henry Petersen & Sønner
Hirtshals El-Motorservice
Hytek
MarineService
Nicon Industries
Nordisk Svejse Kontrol
Norisol
Orskov Offshore
PBT Technic
Recover Nordic
Roblon
Scanel International
Serman & Tipsmark
Studsgaard Safety Fire and Lifting Devision A/S
Vestergaard Marine Service
VMS Technology
Victor

____________

For yderligere information kontakt venligst:
Mikkel Seedorff Sørensen, Frederikshavn Havn, telefon 40 62 60 05
Jens Kirketerp Jensen, Hirtshals Havn, telefon 20 33 24 47
Christine Lunde, Marcod, telefon 23 32 03 32