Godsbaneterminal ved Hirtshals Havn med i Togfonden


Med en investering på 23 mio. kr. i en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn sikrer Togfondens aftaleparter en effekt af national betydning ved at reducere trængslen på det jyske motorvejsnet.

Etableringen af en godsbaneterminalen er en udbygning af baglandsinfrastrukturen ved Hirtshals Havn, der sikrer, at landtransporten af den stadig stigende godstrafik over havnen kan ske både effektivt og miljørigtigt. Godsbaneterminalen gør det muligt at overflytte en del af godstransporten til jernbane, og dermed vil udledningen af klimaskadelige stoffer fra godstransporten kunne reduceres med i størrelsesorden 10.000 tons CO2 om året.Som en følge af den reducerede klimabelastning vil det være muligt for de transportører, der benytter Hirtshals Havn, at tilbyde grønne transportløsninger i form af jernbanetransport. Jernbanetransporten vil yderligere reducere trængselsproblemerne på motorvejsnettet ved Limfjordstunnelen, omkring Århus og i Trekantsområdet samt i Nordtyskland.

Formand for Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen siger i forbindelse med offentliggørelsen af aftalen om Togfonden:
- Det er vigtig, at vi allerførst ser etableringen af en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn i det overordnede samfundsmæssige perspektiv, idet de positive effekter med hensyn til klimaforhold og begrænsning af trængslen på motorvejsnettet er helt afgørende når vi betragter investeringen.- Dernæst kan vi jo kun forholde os positivt til, at der kommer endnu en korridor på Hirtshals Havn, som dermed igen understreger havnens rolle som omdrejningspunkt for godstransporten i Skandinavien. Vi har også tydeligt kunne mærke, at der er en væsentlig interesse i transportbranchen for etableringen af godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn. Vi er allerede blevet kontaktet af store europæiske jernbaneoperatører i forbindelse med de indledende arbejder til godsbaneterminalen, og det er jo kun bevis på, at det er en rigtig beslutning at bygge terminalen.

Anlægsarbejdet i godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn omfatter etableringen af 650 meter jernbanespor langs det eksisterende spor mod Hirtshals samt en omladeplads på omkring 36.000 kvadratmeter. Man forventer, at terminalen til at starte med vil have en kapacitet på 80 lastbiler i døgnet med fast forbindelse til eksempelvis Duisburg i Tyskland.Beslutningen om godsbaneterminalen ved Hirtshals Havn ligger i direkte forlængelse af jernbanestrækningens inddragelse i Europas prioriterede infrastruktur; TEN-T hovednettet. Hermed bliver terminalen en væsentlig del af Nordic Link, der er forbindelsen mellem Norge og Europa. Etableringen af en godsbaneterminal understøtter Hirtshals' position som logistik omdrejningspunkt i Skandinavien.

Aftalen om Togfonden er indgået mellem regeringen (S, R og SF), Enhedslisten og Dansk Folkeparti tirsdag den 14. januar og udgør en samlet investering på 28,5 mia. kr., hvoraf også 110 mio. kr. er afsat til opgradering af jernbanen mellem Aalborg og Hirtshals.