God lokal interesse for Hirtshals Havn


Mandag den 17. november 2014 blev der afholdt Hirtshals Havns årlige "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På "Havnedag for alle" blev der orienteret om havnens nye vision 2020, godsbaneterminal og landudvidelsen på 250.000 m2.

Eftermiddagen kulminerede med at uddele Hirtshals Havns årlige sponsorat. Dette års sponsorat blev overrakt til Kurt Brandi fra Team Hjørring. Team Hjørring handler om at hjælpe børn og unge i alderen 13-17 år i Hjørring Kommune til et gladere og sundere liv med fokus på cykling. Fra den 17. - 25. juli 2015 cykler Team Hjørring 1.450 km fra Hjørring til Paris.Næstformand, Knud Damgaard, startede eftermiddagen ud med at byde de godt 80 gæster velkommen, hvorefter Hirtshals Havns direktør Jens Kirketerp Jensen tog over og begyndte at fortælle om Hirtshals Havns nye vision 2020. Jens Kirketerp Jensen informerede om, at Hirtshals Havns mission er at være en kommerciel virksomhed med en lokal, en regional og en skandinavisk forpligtigelse. Ligeledes fortalte han, at fokusområderne i vision 2020 er transport, fiskeri/fiskeforædling, maritim service og offshore service.Målsætningen er at Hirtshals Havn i 2020 skal være et omdrejningspunkt for godslogistik i Skandinavien. Hermed skal godsoperatører med et samarbejde gennem Hirtshals Havn kunne tilbyde mere effektive og billigere transportløsninger til markedet til gavn for forbrugerne.Jens Kirketerp Jensen fortsatte med at fortælle om godsbaneterminalen, som skal ligge mellem havnen og Hirtshals Transport Center. Anlægsprojektet til godsbaneterminalen forventes at starte midt i januar 2015, hvor der skal bygges 675 meter jernbane og 24.000 m² opmarch, så der ca. bliver plads til 50 trailere. Hvis alt går som planlagt, forventes godsbanen færdig midt i juni 2015, oplyser Jens Kirketerp Jensen.Jens Kirketerp Jensen sluttede sit oplæg af med at fortælle om havnens landudvidelse på 250.000 m², hvoraf 160.000 m² skal anvendes til udlejning. Udvidelsen kommer blandt andet til at indeholde arealer til opmarch, serviceindustri, sten og grus, spulefelter og en LNG-terminal.