Første halvår af 2014 viser fremgang som forventet på Hirtshals Havn


Vækst og udvidelse af aktiviteterne er på dagsorden hos Hirtshals Havn, og havnen har i disse år et intenst fokus rettet mod realisering af havnens udviklingspotentialer samtidig med en målsætning om at fastholde en sund økonomi med det nødvendige råderum.

Med udgangen af juni 2014, kan Hirtshals Havn melde om en omsætningsfremgang på omkring 15 % i forhold til samme periode i 2013, og tilsvarende udvikler regnskabsresultatet og likviditetsbeholdningen sig som forventet.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen udtaler i forbindelse med halvårsmeddelesen fra Hirtshals Havn:
- Vi kan kun være tilfredse med, at udviklingen over første halvår af 2014 overordnet har udviklet sig, som vi havde forventet. Vi har vækst på de fleste af vores hovedsegmenter, selv om vi naturligvis ser nogle forskydninger. Udviklingen over første halvår giver os grundlag for at fastholder vores forventninger til året som helhed, selv om vi konstant har fokus på at opnå den forventede udvikling i vores vigtigste forretningssegmenter hen over andet halvår. Af samme grund slækker vi ikke på den stramme styring af havnens økonomi. Yderligere - og som det allervigtigste - så underbygger resultatet af første halvår 2014 vores tanker omkring udviklingen af havnen, og dermed realisering af de muligheder havnen rummer. Vores målsætninger for havnen er samlet i Vision 2020, som vi forventer vedtaget her i august.Hirtshals Havn arbejder i 2014 med planlægningen af en række større udviklingsprojekter, og havnen ser således frem mod 2015, hvor der vil blive gennemført investeringer i godbaneterminal, indfaldsvej og forventeligt første etape af en landudvidelse.Anker Laden-Andersen uddyber udviklingsindsatsen med ordene:
- For at fastholde det vækstspor vi har lagt ud, vil vi over andet halvår af 2014 sætte yderligere ressourcer ind i realisering af de vækstmål, der er opstillet for havnen. Det gør vi ved at ansætte en udviklingschef, der skal have fokus rettet mod tiltrækning af forædlingsindustri inden for hvidfisk-segmentet, og som samtidig skal styrke vores aktiviteter inden for den maritime servicesektor. Udviklingen på Hirtshals Havn har over de seneste år været konstant positiv, og vi er bevidste om nødvendigheden af, at denne udvikling fastholdes, således at der konstant sker udbygning af de markedspositioner, som havnens unikke geografiske placering giver mulighed for.