Der gøres plads til indfaldsvej og godsbaneterminal ved Hirtshals Havn


Efter op mod 4 års planlægningsarbejde er arbejdet med den nødvendige udbygning af infrastrukturen ved Hirtshals Havn nu blevet synlig i terrænet. Tirsdag den 4. november ankom det skovmateriel, der skal skabe plads til indfaldsvejen mellem E39 og Østhavnen til Hirtshals, og der blev omgående taget fat på arbejdet.

På byrådsmødet den 30. oktober godkendte Hjørring Byråd VVM-rapporten og lokalplanerne for de tre infrastrukturprojekter, der skal gennemføres i Hirtshals i 2015. Anlægsarbejderne omfatter den 1,4 kilometer lange indfaldsvej mellem E39 og Østhavnen på Hirtshals Havn samt havnens landudvidelse på 250.000 kvadratmeter, der bygges ud i havet. Derudover blev planerne for godsbaneterminalen, der skal ligge mellem havnen og Hirtshals Transport Center, godkendt.Den første del af arbejdet omfatter fældningen af 5,15 ha skov på de arealer, hvor indfaldsvejen og godsbaneterminalen skal ligge, og derefter går arbejdet med forberedelse af jordbunden i gang. Anlægsarbejderne vil ifølge tidsplanerne blive udbudt i licitationer i slutningen af 2014, og herefter vil anlægsarbejderne blive sat i gang i begyndelse af 2015.

I forbindelse med at fældningen af træerne er gået i gang, siger teknisk chef ved Hirtshals Havn Peter Ydesen:
- Det er naturligvis en meget synlig fase af arbejdet, som vi går i gang med nu, hvor de første maskiner er i gang i terrænet. Samtidig er det da også både spændende og glædeligt at se, at anlægsarbejderne begynder, efter at vi har arbejdet med planerne i længere tid. Arbejdet er meget intenst i øjeblikket, hvor vi arbejder med detailplanlægningen og udbuddene af anlægsarbejderne. Efter et omfattende forarbejde er det tilfredsstillende at se, at den nye infrastruktur, som Hirtshals har så kraftig brug for, nu bliver til virkelighed.Efter de overordnede tidsplaner skal anlægsarbejderne være afsluttet midt i 2015, hvorefter vejen og godsbaneterminalen kan tages i brug, og dermed vil lette trafikafviklingen omkring Hirtshals Havn og på det europæiske motorvejsnet, da mere gods bliver flyttet over på jernbanen.