De første synlige tegn på udvidelsen af Hirtshals Havn


I uge 43 bliver det muligt at se de første tegn på, at planerne om en landudvidelse øst for Hirtshals Havn er ved at blive konkrete. Hen over ugen blive der foretaget geotekniske boringer i det område, hvor det er planen, at landudvidelsen skal etableres.

Der foretages en række prøveboringer øst for det nuværende havneområde med henblik på at få kendskab til de geotekniske forhold i området. Jordbundsdata skal danne grundlag for projekteringen af landudvidelsen og de ingeniørberegninger, der er bestemmende for dimensionerne af molerne.De geotekniske undersøgelser udføres af GEO, og i området vil der i forbindelse med arbejdet ligge en jack up-rig, hvorfra boringerne foretages.

Udvidelsen af Hirtshals Havn udgøres af et landareal på 250.000 kvadratmeter, hvor der vil blive udlagt arealer til opmarch af biler og løstrailere, samt erhvervsarealer til maritim industri og havnerelateret lager og produktion. De arealer, der udlægges til maritim industri, vil komme til at ligge kajnær med god mulighed for servicering af skibe med stor dybgang.I forbindelse med igangsætningen af de første arbejder i anlægsområdet siger Hirtshals Havns tekniske chef, Peter Ydesen:
- Det er forventningen, at anlægsarbejderne kan gå i gang i starten af 2015, men først skal alle godkendelser og tilladelser være på plads. Herefter skal anlægsarbejdet sendes i EU-udbud. EU-udbud er nødvendigt på grund af anlægsarbejdet størrelse. Der ligger en række helt klare procedurer, som vi skal følge, og det tager tid. Vi følger naturligvis alle de fastlagte procedurer med respekt for høringsperioder med videre.