Danske Havnes direktør besøgte Hirtshals Havn


Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech besøgte fredag den 24. oktober Hirtshals Havn, hvor vicedirektør Karin Eilers bød velkommen og åbnede for dialogen om de muligheder og udfordringer havnesektoren står overfor.

I debatten om de danske havnes udvikling over de kommende år, og de muligheder og udfordringer den danske havnesektor står over for, deltog også Danske Havnes bestyrelsesformand Peter Maskell samt bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen og næstformand Knud Damgaard fra Hirtshals Havn.

Under besøget på Hirtshals Havn sagde direktør Gitte Lillelund Bech:
- Det er centralt, at rammebetingelserne for havnene er de rigtige. Rammebetingelserne skal sikre, at havnene som vækstdynamoer kan være med til at drive udviklingen i de samfund og de dele af landet, hvor de ligger. Der er stor spredning i den danske havnesektor, og dermed er der et vidt spænd mellem de enkelte havnes størrelse og forretningsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at vi som brancheorganisation samler indtryk og henter informationer fra havnene, når vi skal forbedre rammebetingelserne i eksempelvis arbejdet med en ny havnelov.Gitte Lillelund Bech fortsætter:
- For mig som ny direktør i Danske Havne er det vigtigt at opbygge tætte relationer mellem os som brancheorganisation og de enkelte medlemshavne. Derfor er et besøg på Hirtshals Havn og drøftelsen med vicedirektør Karin Eilers meget værd, fordi vi ved at lytte til, hvad de enkelte havne har at sige, opnår en fælles forståelse for mulighederne og perspektiverne.

Under besøget på Hirtshals Havn havde Danske Havnes direktør og formand mulighed for at få et indtryk af havnens planer for realisering af de vækstpotentialer, havnen rummer. Det gav samtidig mulighed for drøftelse af de udfordringer, havnene i Danmark står over for, med hensyn til opfyldelse af de erhvervsmæssige forventninger, som i stigende grad stilles til havnene.  


Havnene skal kunne optimere deres ressourcer
Vicedirektør Karin Eilers siger i forlængelse af besøget:
- Det er nødvendigt, at vi som havn og som virksomhed hele tiden forbedrer os og optimerer vores drift til gavn for dem, der bruger havnen, for samfundet og naturligvis også for vores egen forretning. Det betyder også, at vi skal have ændret de betingelser, som vi driver havnene under, så vi ikke spilder kræfter og penge på unødvendige opgaver, eller binder penge i for eksempel bygninger, som lige så godt kunne ejes af private virksomheder. Vores snak med Gitte fra Danske Havne har været vigtig for at få Hirtshals Havns synspunkter løftet op og gjort til en del af udmeldingen fra den danske havnesektor. Eksempelvis bruger vi ressourcer på at søge fornyelse af vores klaptilladelser, selv om alle ved, at vi skal have tilladelsen, da havnen ellers sander til. Havnene kan heller ikke sælge bygninger, og dermed frigøre penge til udvikling. Vi har nogle bindinger, som bare ikke passer med erhvervshavne anno 2014.I de kommende år bliver de danske erhvervshavne et centralt tema, når havnene og deres samfundsmæssige betydning i større grad bliver sat på dagsorden. Ligesom Hirtshals Havn, har en række havne en beliggenhed og en baglandsinfrastruktur, som kan være med til at understøtte væksten i det danske samfund. For at havnene kan løse deres opgaver, kræver det at havnene kan drives effektivt, og at de kan udnytte deres økonomiske råderum til at understøtte erhvervsudvikling.