Nyhedsarkiv - 2014


16. december 2014
Med en omsætning på et stykke over 20 mio. kr. i 2014, har Nordsøproviant ApS brug for mere plads, hvorfor de pr. 1. december 2014 er flyttet i lokaler på Hirtshals Havn. Nordsøproviant ApS har eksisteret siden 2006. Dengang var der kun parret Brian Jensen og Karen Nielsen i firmaet, men løbende fremgang har betydet, at virksomheden nu har seks medarbejdere.

  

20. november 2014
Transportminister Magnus Heunicke blev assisteret af transportordfører for Socialdemokraterne Rasmus Prehn, da han tog det første spadestik til godsbaneterminalen på Hirtshals Havn tirsdag den 18. november 2014. Godsbaneterminalen vil betyde en styrkelse af Jyllandskorridoren og vil samtidig gøre Hirtshals Havns position som et omdrejningspunkt for godstransporten i Skandinavien endnu stærkere.

  

18. november 2014
Mandag den 17. november 2014 blev der afholdt Hirtshals Havns årlige "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På "Havnedag for alle" blev der orienteret om havnens nye vision 2020, godsbaneterminal og landudvidelsen på 250.000 m².

  

10. november 2014
Efter op mod 4 års planlægningsarbejde er arbejdet med den nødvendige udbygning af infrastrukturen ved Hirtshals Havn nu blevet synlig i terrænet. Tirsdag den 4. november ankom det skovmateriel, der skal skabe plads til indfaldsvejen mellem E39 og Østhavnen til Hirtshals, og der blev omgående taget fat på arbejdet.

  

4. november 2014
Danske Havnes direktør Gitte Lillelund Bech besøgte fredag den 24. oktober Hirtshals Havn, hvor vicedirektør Karin Eilers bød velkommen og åbnede for dialogen om de muligheder og udfordringer havnesektoren står overfor.

  

17. oktober 2014
Efter et grundigt forarbejde kan Hirtshals Havn nu offentliggøre sin nye Vision 2020, der præsenterer havnens visioner for udviklingen over de kommende seks år. Havnen præsenterer med Vision 2020 de pejlemærker, der er lagt ud for havnens forretningsområder, og de ressourcer der bliver sat ind på at gøre visionerne til virkelighed.

  

17. oktober 2014
I uge 43 bliver det muligt at se de første tegn på, at planerne om en landudvidelse øst for Hirtshals Havn er ved at blive konkrete. Hen over ugen blive der foretaget geotekniske boringer i det område, hvor det er planen, at landudvidelsen skal etableres.

  

9. oktober 2014
Hirtshals Havn har på strategiseminar i august vedtaget ny vision og strategi for havnens udvikling frem mod 2020. Med blåstemplingen af Vision 2020 sætter den nordjyske havn nye mål for havnens udvikling og væksten over de næste 6 år.

  

6. oktober 2014
I et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Banedanmark og Hirtshals Havn udbydes driften af en ny godsbaneterminal ved Hirtshals Havn i koncession. Parterne inviterer således kommercielle godsbaneoperatører til at byde på trafikken på terminalen og på driften af terminalen.

  

2. oktober 2014
Virksomhederne MarineShaft og Hirtshals Yard får mandag den 6. oktober mulighed for at tegne fremtiden for en del af Nordjyllands ungdom, når 80 elever fra 8. - 10. klasse i Hjørring Kommune og Hjørring Produktionsskole besøger virksomhederne som et arrangement i forbindelse med Danish Maritime Days.

  

17. september 2014
Niels Bonde Spedition ApS er en nystartet toldspeditionsvirksomhed, der etablerede sig på Hirtshals Transport Center i starten af 2014. Dengang var der kun ejer, Niels Bonde, i virksomheden, men det er gået hurtigt fremad og i foråret 2014 blev Niels Bonde Spedition ApS samarbejdspartnere med den svenske speditionsvirksomhed Ecus. Ligeledes har fremgangen medvirket til ansættelsen af en speditør og en speditørelev.

  

3. september 2014
Samarbejdet omkring en fælles og koordineret satsning i offshore-sektoren i Nordjylland bliver stadig stærkere, og efter mere end et års samarbejde på tværs af Vendsyssel, mellem havnene og virksomheder i Frederikshavn og Hirtshals, begynder parterne nu at se fremad efter en indledende periode, hvor indsatsen har handlet om at få markedet lukket op for viden om Offshore Base Scandinavia som en ny aktør i branchen.

  

1. september 2014
Endnu en gang udnyttes Hirtshals Havns unikke geografiske position og et stærkt felt af kompetencer inden for offshore området ved vindmølleinstallationsfartøjet "Thor"s kortvarige anløb af Hirtshals Havn. Blue Water Shipping er agent på installationsfartøjet i forbindelse med anløbet, der blandt omfatter survey og bunkring i forbindelse med klargøring.

  

18. august 2014
Begunstiget af et pragtfuldt vejr, hvor Hirtshals by og dens havn viste sig fra sin flotteste side, blev Hirtshals Fiskefestival 2014 afviklet den første weekend i august måned. Hirtshals Fiskefestival blev igen til i et energifuldt samarbejde mellem erhverv og turisme på og omkring Hirtshals Havn.

  

13. august 2014
Med ansættelsen af en udviklingschef i en nyoprettet stilling ser Hirtshals Havn fremad, og sætter endnu flere ressourcer ind på at udnytte de potentialer havnen rummer. Som havnens nye udviklingschef tiltræder Steen Hjulskov den 1. september, og får sine primære funktionsområder inden for udvikling af forretningsområderne demersalt fiskeri og maritim service.

  

13. august 2014
Fjord Line etablerer sammen med Liquiline Danmarks første kommercielle LNG-bunkeranlæg på Hirtshals Havn. Der etableres i første fase et tankanlæg på 400 kubikmeter, som primært skal forsyne Fjord Lines cruisefærger, og som samtidig giver mulighed for forsyning af andre LNG-drevne skibe.

  

18. juli 2014
Vækst og udvidelse af aktiviteterne er på dagsorden hos Hirtshals Havn, og havnen har i disse år et intenst fokus rettet mod realisering af havnens udviklingspotentialer samtidig med en målsætning om at fastholde en sund økonomi med det nødvendige råderum.

  

9. juli 2014
Et nyt marked er ved åbne sig uden for Hirtshals Havn i form af servicering af skibe på reden - det vil sige skibe der ankrer op uden for havnen for at blive serviceret af virksomheden fra havnen.

  

1. juli 2014
Det norske rederi Nor Lines øger frekvensen på Hirtshals Havn, og anløber nu havnen to gange om ugen i stedet for én. Nor Lines anløber normalt havnen hver mandag med skibene M/V Cometa og M/V Tananger, som går i 2 ugers skift. På grund af øgede godsmængder ud af Hirtshals anløber Nor Lines nu Hirtshals Havn både mandag og torsdag.

  

20. juni 2014
Torsdag den 19. juni var Transportudvalget på besøg på Hirtshals Havn for at høre om havnens udvidelsesplaner og den nye godsbaneterminal. Hirtshals Havn arbejder på en udvidelse af havnen på knap omkring 250.000 m², hvilket inkludere nye erhvervsarealer, en omfartsvej og en godsbaneterminal.

  

27. maj 2014
Hirtshals Havn har i løbet af årets første fem måneder oplevet et boom i antallet af rejetrawlere, som lander frosne rejer i Hirtshals. Efter et par sløve år med 3-4 rejetrawlere på årsbasis, har Hirtshals Havn allerede nu haft besøg af fem rejetrawlere, og det forventes at samme antal rejetrawlere vil lægge vejen forbi Hirtshals hen mod slutningen af året.

  

15. maj 2014
Hirtshals Havn indfører nu et mere dynamisk og gennemsigtigt takstsystem rettet mod skibe, der skal ligge i havnen til reparation, vedligehold eller ombygning. Havnen forenkler det nuværende takstsystem og giver mulighed for at skibe kan ligge i havnen på en dagsbetaling.

  

6. maj 2014
Alt er nu ved at være klart til, at arrangementet "Årets sild 2014" kan folde sig ud fredag den 9. maj 2014 i Nordsøens flotte og unikke rammer i Hirtshals.

  

23. april 2014
Kåringen af "Årets sild 2014" sker fredag den 9. maj på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor der som noget nyt vil være åbent for deltagelse af op til 80 gæster. Kåringen af "Årets sild 2014" vil ske i en konkurrence mellem marinører fra spisesteder i Nordjylland, og i lighed med tidligere år, vil dommerne igen i 2014 være kendte personer fra det danske kultur- og erhvervsliv.

  

10. april 2014
Hirtshals Havn har i samarbejde med SKAT og de tre færgerederier Fjord Line, Color Line og Smyril Line foretaget en forbedring af forholdene for de toldere, som dagligt kontrollere personbiler og lastbiler, der ankommer med færgerne til Hirtshals fra Norge, Færøerne og Island.

  

1. april 2014
Igen i 2013 dokumenterede Hirtshals Havn sin position som Norddanmarks førende Erhvervshavn med en ny rekordom-sætning på 63,5 mio. kr. Det er således fjerde år i træk Hirtshals Havn kan præsentere omsætningsvækst, hvilket havnen i det store perspektiv betragter som meget tilfredsstillende. Også regnskabsresultatet for regnskabsåret 2013 betegner havnen som tilfredsstillende. Hirtshals Havn realiserede i 2013 et regnskabsresultat på 9,6 mio. kr., hvilket er mere end en fordobling af det regnskabsresultat som havnen nåede i 2012.

  

20. februar 2014
Det er nu muligt at opleve livet og aktiviteterne på Hirtshals Havn i fire nye videoklip, som havnen har fået produceret om sine forskellige forretningsområder. Transport, fiskeri og maritim service er de centrale emner i tre af videoerne, mens den fjerde video præsenterer de services havnen yder, og de medarbejdere som kunder og brugere møder i kontakten med havnen. Endnu en video vil blive føjet til rækken i løbet af 2014, og i denne vil havnen præsentere de udviklingsprojektet, der vil præge havnen i de nærmeste år.

  

17. februar 2014
Stevedore virksomheden Hirtshals Stevedore har investeret i en ny kran til håndtering af bulkgods såsom eksempelvis træpiller, træstammer, foderstof, sten og grus, og træflis. Den nye kran er monteret med en 21 meter kranarm, som kan håndtere 12 tons ved skibssiden og 6 tons i udstrakt tilstand ved 21 meter. Kranen er monteret med gummihjul og er derfor nem at manøvrere rundt havnen.

  

14. februar 2014
Grundfos udvider igen sine aktiviteter omkring testning af pumper på Hirtshals Havn. Grundfos har indgået en aftale med Hirtshals Havn om opstilling af endnu et testanlæg på havnen. Testanlægget skal stå på Brokajen og består af en 40" container, der indeholder et ultrafiltreringssystem og et omvendt osmose-anlæg, som har til formål at rense havnevand op til procesvand.

  

13. februar 2014
Det er nu muligt at finde Hirtshals Havn på det sociale medie Facebook. Hirtshals Havn har stor betydning, ikke blot for lokalområdet, men også for Nordjylland, og det kan mærkes på havnekontoret. I løbet af de seneste år er der kommet stigende interesse for havnen og dens aktiviteter, og den nye facebookprofil vil gøre det muligt for de interesserede at følge Hirtshals Havn - hvad enten man bor i lokalområdet, resten af Danmark eller udlandet.

  

31. januar 2014
En række aktører i transportsektoren har sat nye ressourcer og kræfter bag Foreningen Nordic Link. Dette er sker i forbindelse med de seneste års arbejde i EU med nye retningslinjer for Trans-Europæiske Transportnet (TEN-T) og i direkte forlængelse af EU's Transportministerråds vedtagelse december 2013 af TEN-T med inddragelse af motorvejene og jernbanen gennem Jylland i TEN-T Hovednettet.

  

27. januar 2014
Nye tal fra Hirtshals Havn viser, at flere og flere skibe vælger at bunkre brændstof i Hirtshals Havn. Siden 2010 er antallet af fartøjer, der bunkere i Hirtshals mere end firdoblet. Fartøjerne, der benytter sig af bunkringsstationerne, kommer hovedsageligt fra Norge.

  

23. januar 2014
Lige før nytår vedtog EU's Transportministerråd den endelige udformning og lovgivning omkring den overordnede infrastruktur i EU frem mod 2030/2050; "Retningslinjer for udvikling af det Trans Europæiske Transportnet - TEN-T.

  

21. januar 2014
Hirtshals Havn har fremvist vækst i transportaktiviteterne hvert år siden 2007 og på flere forretningsområder har havnen sat rekorder i årene 2011 og 2012, og denne tendens er fortsat igen i 2013.

  

15. januar 2014
Med en investering på 23 mio. kr. i en godsbaneterminal ved Hirtshals Havn sikrer Togfondens aftaleparter en effekt af national betydning ved at reducere trængslen på det jyske motorvejsnet.

  

13. januar 2014
Nordjylland har mulighed for at skabe en position i den europæiske offshore-sektor, og derfor er Hirtshals Havn og Frederikshavn Havn gået i samarbejde med en række virksomheder på og omkring de to havne om at udnytte kompetencerne i en fælles nordjysk offshore-satsning.