Transportministeren i Hirtshals for at se på udvikling


Mandag den 7. oktober besøgte den nye transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), Hirtshals Havn. Ministeren ankom til havnen med Nordjyske Jernbaner fra Hjørring. De tre mest gennemgående emner for transportministerens besøg var udvikling af havnens baglandsinfrastruktur med etablering af en omfartsvej til Østhavnen, oprettelsen af en godsbaneterminal og fri konkurrence på lige vilkår.Pia Olsen Dyhr gav udtryk for, at hun var positiv overrasket over havnens størrelse og det høje aktivitetsniveau - Hirtshals Havn er Danmarks 6. største havn. Ifølge transportministeren er udfordringen for havnene i dag, at de konkurrere om de samme forretningsområder, og især de små havne vil gerne have det hele. Transportministeren var positivt stillet over for udviklingen af havnes baglandsinfrastruktur og kunne se positive perspektiver for både området og Nordjylland.Pia Olsen Dyhr udtalte omkring udvikling af infrastrukturen:
- Alle havne i Danmark ønsker udvikling af infrastruktur, men statens investeringer skal ske inden for de rammer, der ligger i Havnepakke 3 og forhåbentligt også i Togfonden. Det er vigtigt, at staten forholder sig positivt til den udvikling der tydeligvis er i gang rundt om i landet. Samtidig er det vigtigt at investere uden at skabe konkurrenceforvridning og med den nødvendige lokale involvering.I forhold til belastningen af baglandsinfrastrukturen, så har Hirtshals Havn har over de seneste 4 år oplevet en betydelig stigning i godstransporten over havnen. I starten af 2014 indsætter rederiet Fjord Line den sidste af to nye cruisefærger, og rederiet forventer, at dette vil give endnu mere trafik over havnen. Den positive udvikling i godstrafikken har dog også belastet trafikafviklingen på og omkring havnen, og derfor arbejder havnen nu med en større udvidelse af havneområdet, som også indbefatter en ny omfartsvej.Flere operatører fra havnen var inviteret med til mødet, og især repræsentanter for rederierne Color Line og Fjord Line lagde vægt på vigtigheden af, at baglandsinfrastrukturen bliver tilpasset den stigende trafikmængde. Color Line og Fjord Line har siden 2008 samlet set investeret over 4 milliarder i nye skibe, og når den sidste af Fjord Lines nye cruisefærger sættes i drift i starten af 2014, så forventes Fjord Line at danne grundlag for 800 arbejdspladser i lokalområdet og Nordjylland.