Trafikordfører Rasmus Prehn (S) hørte om trafikudvikling på Hirtshals Havn


Fredag den 25. februar var trafikordfører Rasmus Prehn (S) en tur forbi Hirtshals Havn for at høre nærmere om, hvad der rører sig på havnen, og hvilke planer havnens og dens samarbejdspartnere har for fremtiden. Hirtshals Havn havde inviteret Rasmus Prehn til Hirtshals for ved selvsyn at se resultatet af de seneste års udvikling på havnen og samtidig møde repræsentanter fra blandt andet færgerederier, baneoperatører, speditionsvirksomheder og Hirtshals Transport Center.Et centralt emne for besøget var Infrastrukturprojekt Hirtshals, der indbefatter en havneudvidelse, en godsbaneterminal og en ny vejforbindelse mellem havnen og motorvej E39. Gennemførelsen af Infrastrukturprojekt Hirtshals har til formål at øge kapaciteten af baglandsinfrastrukturens forbindelse til havnen. Samtidig skal landudvidelsen på havnen danne grundlag for yderligere vækst i erhvervsaktiviteterne.De lokale virksomheder, der deltog på mødet, understregede vigtigheden af, at infrastrukturen er i orden. Over de seneste 5 år har Color Line og Fjord Line samlet investeret over 6 mia. kr. i nye færger og landareal. Dette har og kommer til at få stor betydning for ikke kun Hirtshals og Hjørring Kommune, men også regionen og godstransporten i Nordeuropa. Den øgede kapacitet hos færgerederierne og væksten på havnen betyder, at infrastrukturen til og fra havnen er presset. Hvis væksten skal fortsætte og potentialet i Jyllandskorridoren skal kunne udnyttes, så er det nødvendigt, at de statslige investeringer i baglandsinfrastruktur matcher de private investeringer i færger og terminaler.I forbindelse med besøget blev mulighederne for overflytning af gods til jernbane drøftet, og herunder blev etableringen af en godsbaneterminal præsenteret. Som afslutning på besøget i Hirtshals gav Rasmus Prehn udtryk for, at han havde fået et godt indtryk af mulighederne og væksten på havnen, og at der er behov for samspil i infrastrukturen.