Tiltrængt opgradering for erhvervsjollerne i Hirtshals


Hirtshals Havn her i løbet af den første uge i december udlagt en betonflydebro i Jollehavnen. Den nye bro erstatter en udtjent bro fra 1974, som ikke længere sikkerhedsmæssig forsvarlig at bruge.Havneassistent Tommy Christiansen, som er ansvarlig for Jollehavnen, siger:
- Den nye bro betyder, at vi nu kan tilbyde bedre og mere sikre forhold for erhvervsfiskerne i Hirtshals. Vi er kommet frem til den nye løsning med flydebroen i en tæt dialog med Hirtshals Fiskeriforening, så jeg tror, at alle synes, at vi er nået frem til en fornuftig løsning. Det er tilfredsstillende nu at kunne stille flere pladser til rådighed for fiskerne - både dem der har HG-nummer på og det stigende antal af fremmede fiskere, der fisker ud fra Hirtshals.Den nye flydebro er projekteret og leveret af MarineDesign i Hirtshals som et færdig modulkoncept og har 13 liggepladser. Broen måler 3 meter i bredden og 30 meter i længden, og dækket ligger 0,8 meter over vandoverfladen, så det er tilpasset de både, der skal ligge ved broen.

Teknisk chef Peter Ydesen Hirtshals Havn siger ved afslutningen af projektet:
- Vi har valgt en betonflydebro fra MarineDesign i Hirtshals, fordi vi mener, at vi her får en stærk og solid teknisk løsning, der opfylder vores krav på både kort og lang sigt, og hvad angår investering og drift. En ting, der er sikker, er at den kom-mer til at leve i et hårdt miljø, hvad angår vind og vejr.At valget er faldet på en flydebro skyldes, at den giver de bedste forhold for de små fartøjer, da man er uafhængige af vandstandsvariationer. Derudover giver flydebroen på langsigt en maksimal fleksibilitet såfremt Jollehavnen på et tids-punkt i fremtiden skal ændres.