Ny vanddybde betyder mere aktivitet i Hirtshals


Hirtshals Havn valgte for nylig at få uddybet bunden af Østbassin 2 til en vanddybde på 10,5 meter, og dette har vist sig at være en succes. Den nye vanddybde betyder, at fartøjerne kan losse direkte til havnens BIP-center og køle-/fryselagere. For øjeblikket ligger den canadiske rejetrawleren "Acadienne Gale II" til kaj, hvor den er ved at losse frosne rejer til virksomheden Polar Seafood. En del af lasten skal ligeledes i transit til tredje lande.Vanddybden i bunden af Østbassin 2 blev øget for at give atlantgående frysetrawlere bedre landingsfaciliteter i Hirtshals. Tidligere skulle landinger fra skibe af denne størrelse og med en dybdegang på over 7 meter ske ved Trailerkajen, og det betød at landingerne skulle plomberes for at komme til havnens BIP-center. Med de ny faciliteter kan skibe lande direkte til BIP-center, hvilket har gjort arbejdsgangen betydelig mere effektiv.Jens Skjødt Petersen fra North Atlantic Shipping, der er agent for "Acadienne Gale II", udtaler:
- Med de nye landingsmuligheder i Østbassin 2, direkte ved Claus Sørensens frysehus og veterinærkontrollen, kan vi tilbyde rederierne en mere effektiv ekspedition. Hirtshals Havn har en central placering i forhold til de nordatlantiske markeder, og sammen med infrastrukturen og det europæiske motorvejsnet, der går lige til kajkanten, gør det havnen til et optimalt udgangspunkt for håndtering af disse skibs- og godstyper.Al håndtering af stykgods på Hirtshals Havn sker på Østhavnen, og efter uddybningen af havnebassinet har havnen sat øget fokus på at styrke aktiviteterne inden for stykgodsområdet, herunder landinger fra atlantgående frysetrawlere. Det er Hirtshals Havns plan, at dette forretningsområde over de kommende år skal udbygges i samarbejde med eksisterende og nye kunder.