Konstituering af Hirtshals Havns nye bestyrelse


På bestyrelsesmødet tirsdag den 7. januar konstituerede Hirtshals Havns nye bestyrelse sig for den kommende 4-årige periode, 2014 - 2017.

Advokat Anker Laden-Andersen fortsætter som formand for Hirtshals Havns bestyrelse. Anker Laden-Andersen har tegnet havnen de seneste fire år, hvor havnen har fastholdt en vækstfokusering samtidig med, at havnens økonomi har været inde i en positiv udvikling. Forhenværende auktionsmester Knud Damgaard fortsætter ligeledes på næstformandsposten og fastholder derved de fiskerirelaterede kompetencer. Hirtshals Havns bestyrelse består derudover af direktør Sven Buhrkall, borgmester Arne Boelt, næstformand i Danske Metal Vendsyssel Mogens Bjerre, byrådsmedlem Henrik Jørgensen og byrådsmedlem Ole Ørnbøl. Den nye bestyrelse vil hurtigt tage fat på arbejdet med at realisere havnens Vision 2020, der er formuleret over det seneste år og vil få bestyrelsens blåstempel først i den nye bestyrelsesperiode.Efter konstitueringen udtaler formand Anker Laden-Andersen:
- Det er naturligvis spændende at fortsætte arbejdet med at udvikle Hirtshals Havn og håndtere de vækstudfordringer, som vi står over for. I løbet af den nærmeste fremtid står vi over for betydelige strategiske beslutninger, der vil have afgørende indflydelse på havnens udvikling fremover. Vi vil i havnens bestyrelse også fremadrettet have fokus rettet mod realiseringen af de naturlige vækstpotentialer som Hirtshals Havn rummer, og dermed vil vores fokus også ligge på at skabe resultater af både økonomisk og aktivitetsmæssig karakter.I sin udpegning af bestyrelsesmedlemmer for den kommende periode, har havnens ejer Hjørring Kommune prioriteret kontinuiteten i bestyrelsen som udgangspunkt for den videre udvikling og udbygning af havnens aktiviteter. I udpegningen af medlemmer til havnens bestyrelse er der lagt vægt på en tæt relation mellem byrådet og havnens bestyrelse med henblik på yderligere at styrke indsatsen omkring den erhvervsmæssigt vækst i kommunen. Hirtshals Havns bestyrelse vil i den fortsatte udvikling prioritere en tæt dialog med havnens brugere og samarbejdspartnere, og det samfund, der lever med havnen hver dag.Borgmester i Hjørring Kommune, Arne Boelt, udtaler i forbindelse med udpegningen af havnens bestyrelse:
- Havnen er vækstgeneratoren i Hjørring Kommune og derfor har kommunen stor bevågenhed omkring de muligheder og udfordringer havnen har, og de udviklingspotentialer havnen realiserer. Af den grund har vi også prioriteret, at der er en tæt sammenhæng mellem byrådet og havnens bestyrelse, så vi har igen fundet det rigtigt, at borgmesteren sidder i bestyrelsen, lige som det tidligere har været tilfældet.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, mobiltelefon 40 63 12 03
Borgmester Arne Boelt, mobiltelefon 41 22 30 69