Hirtshals Havns tekniske chef indtræder i PIANC's bestyrelse


De danske havnes brancheorganisation Danske Havne indstillede tidligere på året Hirtshals Havns tekniske chef Peter Ydesen til en bestyrelsespost i den danske afdeling af PIANC. Den 6. august modtog havnen meddelelsen om, at det er besluttet at optage Ydesen i bestyrelsen, og den tekniske chef besidder dermed en fast bestyrelsespost.I forbindelse med teknisk chef Peter Ydesens optagelse i PIANC's bestyrelse udtaler Hirtshals Havns administrerende direktør Jens Kirketerp Jensen:
- Vi betragter Peter Ydesens udpegning til PIANC's bestyrelse som en anderkendelse af havnens tekniske chefs kompetencer og viden inden for havnebygning samt hans arbejde med udvikling af infrastruktur gennem mere end 20 år. Yderligere må vi betragte udpegningen som en bekræftelse af den position som Hirtshals Havn over de seneste år har opnået i den danske havnesektor.

PIANC er en verdensomspændende interesseorganisation, der er etableret i 1885 for at samle professionelle organisationer og personer, der arbejder med udvikling af infrastruktur til vandbåret transport, såsom havne og indlandsvandveje.