Havnedag for alle og uddeling af Hirtshals Havns sponsorat


Mandag den 9. december 2013 blev der afholdt Hirtshals Havns årlige "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På "Havnedag for alle" blev der orienteret om havnens nuværende udvikling og fremtidige planer, og vigtigst af alt, så blev havnens årlige sponsorat uddelt.Dette års helt store emne på mødet var havnens kommende landudvidelse på knap 250.000 m², hvilket er ca. 1/3 del af havnens nuværende areal. Udvidelsen kommer til at indeholde nye landarealer til opmarch, maritim serviceindustri, fiskeforædling, spulefelter og derudover arbejder man på at få etableret en mindre LNG-terminal, hvor Fjord Lines nye naturgasfærger kan bunkre.Der blev også informeret om projekterne med en godsbaneterminal, som skal ligge mellem havnen og Hirtshals Transport Center, en ny vejforbindelse mellem NordsøTerminalen og E39, og som noget helt nyt et projekt omkring muligheden for opsætningen af fire vindmøller på havnens nye landareal. Vindmøllerne skal hjælpe med at finansiere den nye havneudvidelse og have et lokalt forankret ejerforhold.Som afslutning på mødet blev Hirtshals Havns årlige sponsorat uddelt. Sponsoratet var i år delt i tre, hvor kr. 5.000 gik til Fiskekrogen, kr. 10.000 til Hjørring IF Ungdom og kr. 10.000 til Bordtennisklubben B75. Fiskekrogen sælger hvert år hjemmelavede fiskeretter fra Museumsgården, og overskudet går til gavn for beboerne på ældrecentret Lynggården - pengene skulle her gå til en ny rygeovn. Pengene til Hjørring IF Ungdom skulle gå til videreudvikling af spillerne i klubbens børn- og ungeafdeling, mens B75 skulle bruge midlerne til at afholde et af Skandinaviens største bordtennisstævner med 400-600 spillere.Hirtshals Havn er et voksende erhvervsområdet med stor betydning for både lokalområdet og Hjørring Kommune, Formålet med "Havnedag for alle" er, at give borgerne i Hjørring Kommune en mulighed for at høre mere om, hvad der sker på og omkring havnen, og for at stille spørgsmål til folkene bag den daglige drift af havnen. Igen i år var der stor interesse for havnen, og der blev spurgt livligt ind til den nuværende udvikling og de fremtidige planer.