Færgetrafikken på Hirtshals Havn i 2012 slår alle rekorder


Færgetrafikken var i 2012 større end noget tidligere år i Hirtshals Havns historie, og dermed satte havnen i 2012 nye rekorder på alle tre segmenter i færgetrafikken.

Lastbiltrafikken over Hirtshals Havn satte sidst rekord i 2006 med 132.000 enheder. Dette tal blev i 2012 overgået med 5.000 overførte enheder, idet det samlede antal lastbiler nåede op på 137.000. Den rekord-store trafik er udtryk for en stigning i antallet af lastbiler, der passerer havnen, på 5,5 % fra 2011 til 2012.

I 2011 satte Hirtshals Havn rekorder på såvel passager- som personbiltrafikkerne, og med stigninger på henholdsvis 2,2 % og 6,2 % har havnen igen i 2012 sat rekorder på de to forretningsområder. Trafikken over havnen udgjorde i 2012 knap 679.000 personbiler og over 2,1 mio. passagerer.

Bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen siger omkring de nye rekorder:
- Med rekorder på alle tre forretningssegmenter kan vi konkludere, at færgetrafikken aldrig har været større på Hirtshals Havn. Stigningen er resultatet af et strategisk stærkt arbejde hos de tre færgerederier, der besejler havnen. Det arbejde kan jeg kun udtrykke min respekt for. Udviklingen er naturligvis tilfredsstillende og giver positive perspektiver for væksten over de kommende år. Heri ligger også en fortsat styrkelse af Jyllandskorridoren. På den måde underbygger havnens naturlige udvikling den indstilling, der har ligget fra Europaparlamentets transportudvalg siden december, om at motorvejen og jernbanen til Hirtshals bliver en del af EU's prioriterede transportnetværk - TEN-T Core Network.

Omsætningsrekorderne på de tre segmenter på færgetrafikken befæster Hirtshals Havns position som det logiske omdrejningspunkt for godstrafikken i Skandinavien. Hirtshals Havn besejles i dag af færgerederierne Color Line, Fjord Line og Smyril Line og det tætte samarbejde mellem rederierne og havnen er et af udgangspunkterne for udviklingen af godstrafikken på havnen.

Væksten i færgetrafikken over havnen tegner positivt for havnens samlede omsætning i 2012. Årets om-sætning bliver offentliggjort i forbindelse med havnens regnskabsaflæggelse i slutningen af marts måned.