De største fiskerihavne i fælles udviklingssamarbejde om elforsyning


Fiskerihavnene i Thyborøn, Skagen, Hvide Sande, Hirtshals og Hanstholm er gået sammen med virksomheden TallyKey i Struer om at udvikle kajstiksstandere (strømforsyning til skibe) og hydranter (vandforsyning til skibe), der opfylder fiskerihavnenes fremtidige krav og behov.

De nye installationer bliver koblet på registreringssystemer, der sikrer automatisk registrering af forbrug og dermed bliver havnenes opkrævning af forbrug mere effektivt og præcist. De nye installationer vil sikre korrekt afregning med det enkelte fartøj, og det praktiske forhold, at betalingen for forbruget bliver synligt vil efter al erfaring betyde, at forbruget begrænses. Med de nye installationer vil havnene således være med til at begrænse ressourceforbruget og dermed bliver klimabelastningen fra havnene reduceret.

Erhvervshavnene vil opgradere de eksisterende - og i væsentligt grad forældede - strømforsyninger og vandinstallationer på kajerne, så både havnenes brugere og havnene selv får tidssvarende installationer at arbejde med i det daglige.

Administrerende direktør Leif Odgaard fra TallyKey siger om udviklingsprojektet:
- Der har været en spændende proces omkring udviklingsarbejdet, og et arbejde, som ligger i direkte forlængelse af det udviklingsarbejde vi hidtil har gennemført. Vi har leveret kajstik og betalingssystemer til lystbåde over det meste af verden, men det er første gang vi prøver kræfter med erhvervshavne. Det har været lærerigt, og udfordringerne har alligevel ikke været større end vi har kunnet håndtere dem uden problemer.

Med det nyudviklede system vil de fem fiskerihavne indføre identiske installationer og registreringssy-stemer. På den måde kommer det enkelte fartøjer til at kunne bruge samme registreringskort i alle havnene, uafhængigt af hvilken havn der har udstedt kortet.

Odgaard fortsætter:
- Registreringssystemet er vores gennemprøvede standardsystem, så det har mest af alt været et spørgsmål om, at kunne opfylde de hårde krav som fiskerierhvervet og vejret på vestkysthavnene stiller til teknologi og holdbarheden. Med det udviklingsarbejde vi i samarbejde med fiskerihavnene er igennem her, forventer vi også, at der åbner sig nye markeder for TallyKey.De nye kajstiksstandere er modulopbyggede, så produktion, servicering og vedligehold bliver så enkel og billig som muligt, hvorved havnene opnår såvel investeringsmæssige som driftsmæssige fordele. For brugerne af havnene betyder de nye installationer også nye tider, hvor sikkerhed, brugervenlighed og korrekt afregning er prioriteret.

Det er målsætningerne hos de enkelte havne, at installationen af de nye kajstiksstandere og hydranter påbegyndes i 2013 og 2014. Allerede på nuværende tidspunkt har havnene i Skagen, Hvide Sande og Hanstholm påbegyndt installationsarbejdet, mens Hirtshals Havn forventer at følge efter i 2014. TallyKey er på indeværende tidspunkt ved at fremstille de første kajstiksstander, og de planlægges opstillet over de kommende måneder.