DAN EYE er den moderne landsdækkende kontrol- og inspektionspartner


DAN EYE er en fusion af de to vægtkontorer på havnene i Hirtshals og Ålborg, nemlig Vejer & Måler i Hirtshals og Vejer & Måler i Aalborg og med fusionen har de to indehavere Dennis Kvesel og Jørgen Severinsen kunnet forene kræfterne omkring et nyt fokus og nytænkning i fremtidens forretningskoncept.

DAN EYE er blevet en ny virksomhed, som bygger på lange traditioner af kontrol og inspektion med udgangspunkt i havnene i Nordjylland. DAN EYE udfører i dag akkrediteret inspektion og prøveudtagning, og virksomheden er dermed den uvildige kontrolenhed, der sikrer, at virksomheder af alle slags kan dokumentere eksempelvis råvaretilførsler, materialekvalitet, mængder og mærkninger.

Jørgen Severinsen siger om konceptet i DAN EYE:
- Vores målsætning er, at vi kommer til kunden, lige meget hvor i Danmark opgaven skal udføres. Vi vil være meget aktive i forhold til, at informere om vores ydelser, vores fleksibilitet og den nye vinkel, at vi er landsdækkende.

Dennis Kvesel uddyber:
- For at tiltrække nye kunder til vores nye koncept, har det været nødvendigt at `brande´ os ud af forestillingen om, at vi var en uddøende race. Dette er naturligvis sagt med et glimt i øjet, da det er vigtigt for tilliden og for effektiviteten, at vi kender de virksomheder som vi arbejder for, og at de kender os. Vi er stadig Vejere & Målere og vi vil fortsat yde den samme effektive og højt kvalificerede service, overfor vores kunder - uafhængigt af tid og sted, som vi altid har gjort. Vi skal dog også kunne skabe os et hurtigt kendskab til nye kunder, ligesom de skal kende os, så vi fleksibelt kan træde til med en hurtig og uvildig levering af vores services, uden en masse indledende koordinering forud for den enkelte opgave.For bare nogle år siden var et vægtkontor, det sted, hvor de lastbiler, der kørte til og fra havnene med gods blev vejet. Den verden er dog helt forandret i dag. Lastbilerne bliver stadig vejet - og det sker naturligvis fuldautomatisk, medmindre den akkrediterede vejning ønskes udført med bemanding. Dertil kommer så en række nye funktioner i et bredt felt af opgaver inden for uvildig kontrol og dokumentation. DAN EYE udfører og dokumenterer kundespecifikke kontrolopgaver, prøveudtagninger, vejninger, målinger og optællinger for både offentlige og private virksomheder på alle tidspunkter af døgnet og alle ugens dage.

DAN EYE er forankret i Nordjylland og har udgangspunkt på blandt andet Hirtshals Havn. Hertil siger Jørgen Severinsen:
- Vores egne kontorer er placeret flere steder i Nordjylland, og derfor kan vi hurtigt rykke ud lokalt.
Den landsdækkende gren udfører vi fortrinsvis i samarbejde med et netværk af akkrediterede Vejer & Måler virksomheder i hele Danmark. DAN EYE fungerer som en centraladministration for netværket i forhold til kvalitetsstyring, kvalitetssikring, kundekontakt og rapportering.Et væsentligt skridt for anerkendelsen af virksomheden har været en del nye kontrakter, der nyligt er indgået med blandt andet Volvo Danmark om kontrol og dokumentation af importerede biler og Eurofins Steins Laboratorier om prøvetagning af forskellige segmenter i hele landet.

De landsdækkende kontrakter får disse ord med på vejen af Dennis Kvesel:
- Vi har i dag et tæt og mangeårigt samarbejde med en lang række virksomheder i hele Danmark, og vi har naturligvis fokus på at kunne levere en højt kvalificeret ydelse til dem hver dag. Der ud over er det naturligvis spændende at få kunder som har et navn, der også er kendt i den brede offentlighed.
- Vi vil dog aldrig glemme vores nordjyske rødder og vores fokus vil altid være, at tage vare på de eksisterende kunder vi har netop her ved at levere ydelserne selv, samtidig med at vi gennem vores netværk servicere de landsdækkende kunder. Ved at etablere os i flere byer i Nordjylland håber vi, at vores kunder kan se fordelen i at have en fast lokal leverandør af inspektion, kontrol og prøvetagning.