Nyhedsarkiv - 2013


8. januar 2014
På bestyrelsesmødet tirsdag den 7. januar konstituerede Hirtshals Havns nye bestyrelse sig for den kommende 4-årige periode, 2014 - 2017.

  

10. december 2013
Mandag den 9. december 2013 blev der afholdt Hirtshals Havns årlige "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På "Havnedag for alle" blev der orienteret om havnens nuværende udvikling og fremtidige planer, og vigtigst af alt, så blev havnens årlige sponsorat uddelt.

  

5. december 2013
Hirtshals Havn her i løbet af den første uge i december udlagt en betonflydebro i Jollehavnen. Den nye bro erstatter en udtjent bro fra 1974, som ikke længere sikkerhedsmæssig forsvarlig at bruge.

  

25. november 2013
Mandag den 25. november 2013 besøgte folketingsmedlem Per Clausen Hirtshals Havn. Per Clausen var inviteret til Hirtshals for at høre mere om aktiviteterne på havnen og for ved selvsyn at se den udvikling, som Hirtshals Havn har oplevet gennem de seneste 5 år. Besøget gav også mulighed for en snak omkring Hirtshals Havns planer for en godsbaneteminal.

  

15. november 2013
Webkameraerne på Hirtshals Havns hjemmeside har altid været et stort trækplaster, ikke kun for havnens brugere og samarbejdspartnere, men også for folk med en general interesse i havnen og vejret i Hirtshals. Derfor har havnen netop investeret i to nye webkameraer, som giver et større og bedre billeder af havnens indsejling og østhavnen.

  

23. oktober 2013
Hirtshals Havn fik tidligere på året ny hjemmeside, og den er nu blevet relanceret i det der kaldes responsivt design. Mange bruger i dag mobilen eller tablets, når de skal på nettet, og det nye design gør, at hjemmesiden automatisk tilpasser sig den platform, som brugeren besøger siden fra. Uanset om brugeren sidder med en lille mobilskærm, en noget større tablet-skærm eller sin almindelige computerskærm, så tilpasses hjemmesiden til skærmstørrelsen.

  

14. oktober 2013
Den 9.-11. oktober deltog Hirtshals Havn sammen med sammenslutningen Hirtshals Service Group på Nordeuropas største fiskerimesse, DanFish International, i Aalborg. 24 servicevirksomheder fra Hirtshals var samlet på en stor fællesstand, og gav de besøgende et godt indblik i den brede vifte af serviceydelser, som er at finde i Hirtshals.

  

8. oktober 2013
Mandag den 7. oktober besøgte den nye transportminister, Pia Olsen Dyhr (SF), Hirtshals Havn. Ministeren ankom til havnen med Nordjyske Jernbaner fra Hjørring. De tre mest gennemgående emner for transportministerens besøg var udvikling af havnens baglandsinfrastruktur med etablering af en omfartsvej til Østhavnen, oprettelsen af en godsbaneterminal og fri konkurrence på lige vilkår.

  

1. oktober 2013
Den 9.-11. oktober bliver Nordeuropas største fiskerimesse, DanFish International, igen afholdt i Aalborg. I stil med tidligere år vil Hirtshals Service Group være til stede på messe med en stand. Hirtshals-standen vil repræsenteret et bredt udsnit af de servicevirksomhederne, som findes i Hirtshals i dag, og alle har mulighed for at kigge forbi til en snak.

  

13. september 2013
Det er nu muligt at klikke ind på www.hirtshalshavn.dk og høre radioindslag omkring Hirtshals Havn og aktiviteterne på og omkring havnen. Hirtshals Havn har siden 2004 haft fire årlige indslag omkring havnen på radio SkagaFM, og i forbindelse med den nylige opdatering af havnens hjemmeside er det nu muligt at høre indslagene fra "Rundt om Havnen" online. Dette giver folk en ny mulighed for at lære mere om havnen og hvad der sker her.

  

30. august 2013
Sparede driftsudgifter, mindre miljøbelastning og bedre tilbud til kunderne er resultatet af en ny aftale om opgradering af et kølepakhus mellem Hirtshals Stevedore og Hirtshals Havn.

  

22. august 2013
De danske havnes brancheorganisation Danske Havne indstillede tidligere på året Hirtshals Havns tekniske chef Peter Ydesen til en bestyrelsespost i den danske afdeling af PIANC. Den 6. august modtog havnen meddelelsen om, at det er besluttet at optage Ydesen i bestyrelsen, og den tekniske chef besidder dermed en fast bestyrelsespost.

  

16. august 2013
Flere års konstant indsats og samarbejde har betydet, at Hirtshals Havn tirsdag den 6. august modtog en elite smiley til FiskeTerminal Hirtshals.

  

7. august 2013
Den første weekend i august bød Hirtshals Fiskefestival igen på tre spændende dage med fisk, fiskeri, læring og oplevelser. Festivalen blev afviklet på Nordsøen Forskerpark, i byen og på havnen og havde et besøgstal på 10.000 - 15.000 gæster fra Danmark og en række andre europæiske lande. Det store antal besøgende betød, at flere af aktiviteterne på festivalen enten måtte forlænge åbningstiden og enkelte måtte melde alt udsolgt.

  

15. juli 2013
Fjord Line indsætter nybygningen MS Stavangerfjord i sin norgestrafik, og samtidig åbner rederiet ruten mellem Hirtshals og Langesund. Med den nye rute åbner Fjord Line en direkte forbindelse med det europæiske kontinent og Grenland, der er Norges største industriområde. Den direkte forbindelse vil med afgangstider, der er afpasset efter blandt andet den norske fiskeindustris ønsker og behov betyde, at logistik i Skandinavien kan tænkes og planlægges med en helt ny fleksibilitet.

  

27. juni 2013
Den 4.-7. juni deltog Hirtshals Havn for femte gang på verdens største transportmesse, Transport Logistic, i München. Transport Logistic rummer alle segmenter inden for godstransportsektorerne og danner dermed en god platform for at få skabt kontakt til nye kunder og få indsigt i godstransporten på både europæisk og verdensplan.

  

29. maj 2013
På Hirtshals Havn står der til efteråret en fiskeforædlingsvirksomhed med et samlet bygningsareal på 6.000 kvadratmeter ledig til overtagelse af den fiskevirksomhed, der ønsker at etablere sig på havnen og dermed blive en del af en af Danmarks største klynger i fiskerisektoren.

  

24. maj 2013
DAN EYE er en fusion af de to vægtkontorer på havnene i Hirtshals og Ålborg, nemlig Vejer & Måler i Hirtshals og Vejer & Måler i Aalborg og med fusionen har de to indehavere Dennis Kvesel og Jørgen Severinsen kunnet forene kræfterne omkring et nyt fokus og nytænkning i fremtidens forretningskoncept.

  

23. maj 2013
Fiskerihavnene i Thyborøn, Skagen, Hvide Sande, Hirtshals og Hanstholm er gået sammen med virksomheden TallyKey i Struer om at udvikle kajstiksstandere (strømforsyning til skibe) og hydranter (vandforsyning til skibe), der opfylder fiskerihavnenes fremtidige krav og behov.

  

25. april 2013
"Agathon on Spot" var igen i centrum, da folketingsmedlem og tidligere justits- og udenrigsminister Lene Espersen mandag den 22. april 2013 indviede endnu en etape af Hirtshals Transport Center. Kun omkring halvandet år efter indvielsen af den første værkstedsbygning er der allerede behov for at fordoble værkstedsarealet, så "Agathon on Spot" på transportcentret nu råder over to værkstedshaller på hver 1.000 kvadratmeter.

  

23. april 2013
Hirtshals El-Motorservice ApS er blevet auditeret af engelske Sira Certification med henblik på IECEx certificering efter IEC/EN 60079-19. Dette betyder, at virksomheden må udføre arbejde på blandt andet ATEX-certificeret udstyr efter nævnte standard, som giver retningslinjer for service, reparation og renovering af udstyr, der opererer i eksplosive omgivelser. Det er interessant for en bred vifte af virksomheder - men nok i særdeleshed for offshore, olie- og gasindustrien.

  

19. april 2013
Hirtshals Havn har i regnskabsåret 2012 realiseret en samlet omsætning på 62,4 mio. kr., og dermed sætter havnen på Jyllands skulder driftsmæssig omsætningsrekord, og slår samtidig den hidtidige rekord fra 2006 med 1,7 mio. kr. Havnen fik i 2012 et regnskabsresultat på 4,0 mio. kr.

  

11. april 2013
Den 8.-11. april var en række virksomheder fra Hirtshals repræsenteret på fiskerimessen, North Atlantic Fish Fair, i Klaksvik på Færøerne. Værftet Hirtshals Yard, malerfirmaet Duusgaard Coating og virksomheden Kølemadsen, der leverer køl og frys til skibe og landbaserede virksomheder, var taget til Færøerne for at få en snak med eksisterende og nye kunder.

  

4. april 2013
Grundfos har siden 2011 haft en teststation til saltvandspumper placeret på Hirtshals Havn. Teststationen anvendes til test i forbindelse med udvikling af saltvandspumper, og det høje saltindholdet i Skagerrak giver de hårdeste - og dermed de bedste - betingelser for en test af pumperne.

  

1. marts 2013
Safe Ocean Service er et forholdsvis nyt firma, der så dagens lys i marts 2012. Det Hirtshals-baserede firma er et service- og ingeniørfirma, der arbejder inden for maritim- og offshore-sektoren. Firmaet er i løbet af meget kort tid vokset fra 3 fastansatte til 12, og man forventer at kommet op på mellem 25-30 fastansatte i løbet af 2013.

  

27. februar 2013
Fredag den 25. februar var trafikordfører Rasmus Prehn (S) en tur forbi Hirtshals Havn for at høre nærmere om, hvad der rører sig på havnen, og hvilke planer havnens og dens samarbejdspartnere har for fremtiden. Hirtshals Havn havde inviteret Rasmus Prehn til Hirtshals for ved selvsyn at se resultatet af de seneste års udvikling på havnen og samtidig møde repræsentanter fra blandt andet færgerederier, baneoperatører, speditionsvirksomheder og Hirtshals Transport Center.

  

21. februar 2013
Hirtshals Havn valgte for nylig at få uddybet bunden af Østbassin 2 til en vanddybde på 10,5 meter, og dette har vist sig at være en succes. Den nye vanddybde betyder, at fartøjerne kan losse direkte til havnens BIP-center og køle-/fryselagere. For øjeblikket ligger den canadiske rejetrawleren "Acadienne Gale II" til kaj, hvor den er ved at losse frosne rejer til virksomheden Polar Seafood. En del af lasten skal ligeledes i transit til tredje lande.

  

15. februar 2013
Hirtshals Havns hjemmeside har fået et nyt og opdateret udseende. Den nye hjemmeside indeholder alle de samme funktioner, som den tidligere, og samtidig er den gjort mere overskuelig i forhold til havnens forretningsområder.

  

11. februar 2013
12 virksomheder på og omkring Hirtshals Havn er gået sammen i et netværk kaldet Repair4Norway, som vil udbyde deres service til virksomheder i Syd- og Vestnorge. Repair4Norway er opstået efter virksomhederne i august besøgte ONS-messen i Stavanger, hvor flere norske virksomheder viste interesse for muligheden for at få udført opgaver i Hirtshals. Flere steder i Norge er der mangel på arbejdskraft, og dette kan vise sig at have en positiv effekt på Hirtshals.

  

29. januar 2013
Færgetrafikken var i 2012 større end noget tidligere år i Hirtshals Havns historie, og dermed satte havnen i 2012 nye rekorder på alle tre segmenter i færgetrafikken.