Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, på havnerundtur i Hirtshals


Mandag den 30. april besøgte venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, Hirtshals Havn. Emnet for besøget var trafik, transport, og logistik. Hirtshals Havn havde inviteret trafikordføreren på besøg for at give et indblik i havnens betydelige vækst, og for at fortælle om havnens rolle som et stykke infrastruktur, logistikcenter, samt erhvervsudvikler og vækstskaber i Hjørring Kommune og Nordjylland. Med under besøget var repræsentanter fra rederierne i Hirtshals, Hirtshals Transport Center, og havnens bestyrelse.Under besøget blev der diskuteret nogle af de transport- og logistikmæssige udfordringer, som havnen står over for. Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens K. Jensen, siger:
- Det store aktivitetsniveau på Hirtshals Havn betyder, at vi nu presser vores infrastruktur til grænsen, og et stigende aktivitetsniveau gør det nødvendigt med en tilpasning af havnens baglandsinfrastruktur. Det er nødvendigt at få adskilt trafikken til de to færgeterminalen, og dette kan gøres ved at lave en omfartsvej fra Hirtshals Transport Center til NordsøTerminalen.

- Ligeledes arbejder vi på at få etableret en godsbaneterminal, som kan tage 600 meter lange togstammer. Vejnettet ned igennem Jylland er allerede presset af den voksende gods- og personbilstrafik, som spås at stige yderligere over de kommende år. Ved at flytte noget af godset over på banen, vil man kunne aflaste motorvejsnetværket og derved lette trafikken gennem Jylland.Et centralt punkt på dagsorden under Kristian Pihl Lorentzens besøg var optagelsen af Hirtshals Havn i EU's TEN-T centrale transportnetværk. TEN-T er EU's plan for fremtidig udvikling af transportkorridorer i Europa, og alle prioriterede korridorer og knudepunkter vil ligge i det centrale transportnetværk, hvor 90% af EU's medfinansiering til infrastruktur vil være placeret. Jyllandskorridoren mellem Norge og Europa spiller en væsentligt rolle her, idet den er afgørende for en fortsat effektiv godstransport i Nordeuropa.

Kristian Pihl Lorentzen gav udtryk for, at der indtil nu har været for lidt fokus på Jyllandskorridoren. Politikerne i København skal informeres om mængden og betydningen af transporten mellem Norge og Europa gennem Jylland, og havnene skal hjælpe til at give dem den viden. Hvad angår statslige investeringer i havnene, så gav Kristian Pihl Lorentzen udtryk for, at konkurrence mellem havnene er sundt, så længe det ikke sker for skatteydernes penge - havnens skal finde deres egne nicher og arbejde ud fra dem.Hirtshals Havn har over de seneste år oplevet en udvikling, der overstiger alle forventninger. Det har derfor været nødvendigt at fremrykke fremtidige udvidelsesplaner. Hirtshals Havn har siden 2001 investeret over 400 mio. kr. i udvidelser og forbedret infrastruktur, og det er nu nødvendigt med yderligere investeringer i baglandsinfrastrukturen for at kunne modsvare den øgede mængde trafik og aktiviteter på havnens område.