Udvidelse af Hirtshals Havn sendt i for-offentlighedshøring


Hirtshals Havns er i øjeblikket ved at få lavet en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en større landudvidelse på østhavnen samt en omfartsvej fra NordsøTerminal til rundkørslen ved Hirtshals Transport Center. VVM-undersøgelsen er nu sendt i for-offentlighedshøring, og debatoplægget kan findes på www.hjoerring.dk under ?Din Indflydelse? og ?I Høring?.

Teknisk chef for Hirtshals Havn, Peter Ydesen, siger:
- Havnen vil gerne opfordre alle der måtte have interesse i sagen om at finde debatoplægget på Hjørring Kommunes hjemmeside og komme med kommetarer og idéer til projektet. Eventuelle kommentarer og idéer skal være kommunen i hænde senest den 15. januar 2013, inden der bliver lavet forslag til den nye lokalplan og kommuneplantillæg.

Hirtshals Havn har gennem de seneste 10 år været igennem en kraftig udvikling og derfor er det nu blevet nødvendigt at udvide havnearealerne mod øst og forberede infrastrukturen for lettere at kunne håndtere den stigende godsmængde, som transporteres til og fra havnen med de fire rederier Fjord Line, Color Line, Smyril Line og Nor Lines.