Transportminister betegner Hirtshals Havn som en havn i selvvækst


Mandag den 27. februar besøgte transportminister, Henrik Dam Kristensen, Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center. Under sit besøg mødte han repræsentanter for færgerederier og skibsmæglere, samt borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune, og bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn.

- Jeg kan se, at Hirtshals Havn er en havn, der tydeligt er kendetegnet ved selvdrift og selvvækst. Det jeg har fået indtrykket af her, er en driftig havn, hvor der sker meget og hvor havnens potentialer bliver udnyttet.
Dette var de indledende ord fra transportministeren, da han efter en præsentation af havnen og de voksende aktiviteterne i Hirtshals, gav sin vinkel på de udfordringer, som Hirtshals Havn står over for i 2012.Hirtshals Havn har de seneste år fremvist stigende aktivitet og øget trafik over havnen. Trafikstigningerne har haft et omfang der gør, at presset på baglandsinfrastrukturen ved havnen hæmmer en effektiv afvikling af vejtrafikken. Ligeledes efterspørger godstransportører muligheden for at kunne tilbyde deres kunder jernbaneløsninger. Disse to forhold var udgangspunktet for drøftelserne med transportministeren.

Hirtshals Havn og Hjørring Kommune fortalte om nødvendigheden af, at baglandsinfrastrukturen omkring havnen matcher de investeringer, som rederier og havn har gennemført over de seneste år. Baglands-infrastrukturen er grundlaget for, at den erhvervsudvikling og vækst, der er realiseret over de seneste år, kan fortsætte med usvækket styrke.Borgmester Arne Boelt beskrev perspektiverne for den fremtidige erhvervsudvikling:
- Med nogle overskuelige investeringer i en færdiggørelse af E39 og en godsbaneterminal, er det muligt at sætte rammerne for fremtidens erhvervsudvikling i Hirtshals - det er ikke luftkasteller, men konkrete projekter, hvoraf spaden til det første akvakulturanlæg bliver taget inden for kort tid. Erhvervsudviklingen i Hirtshals rummer enorme potentialer, og det er ophævning af fredede plantagearealer og en ny indfaldsvej, der er nøglen til, at nye erhvervsinvesteringer kan gennemføres og væksten fortsættes.

Repræsentanterne for færgerederierne og skibsmæglerne fremhævede overfor transportministeren vigtigheden af, at transportkorridoren over Nordjylland fastholdes som en væsentlig del af det europæiske transportnetværk TEN-T. I relation til Norge og Island er det nødvendigt, at EU fastholder den nordjyske TEN-T korridor blandt andet for at underbygge de investeringer, der allerede er gennemført i Danmark og Norge i forhold til de prioriterede godskorridorer.Hirtshals Havn beskrev vigtigheden af, at staten understøtter en fair og reel konkurrence mellem de danske havne. Der må ikke skabes ulige konkurrencebetingelser gennem statslige investeringer i visse havne, da det hæmmer den naturlige og bæredygtige vækst i havnene. Det er afgørende, at staten sikrer en balance mellem offentlig og privat infrastruktur gennem investeringer i baglandsinfrastruktur.

Henrik Dam Kristensen gav udtryk for sin interesse for udviklingen af Hirtshals Havn og udnyttelse af havnens potentialer. I forhold til finansieringen af den nødvendige baglandsinfrastruktur, lagde transportministeren op til, at Hirtshals Havn, Hjørring Kommune og Transportministeriet i samarbejde søger EU-midler til projekterne omkring en godsbaneterminal ved havnen og en indfaldsvej fra E39 til Østhavnen.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen udtrykker sin tilfredshed med transportministerens besøg:
- Det er min vurdering, at transportminister Henrik Dam Kristensen lyttede til de budskaber vi har med hensyn til at sikre havne de rigtige rammebetingelser i form af baglandsinfrastruktur og fair konkurrenceforhold, der forhindrer konkurrenceforvridning. Det er tilfredsstillende, at ministeren forholdt sig positivt til den vækst og udvikling, som er sket på Hirtshals Havn de seneste år.