Stor interesse for LNG-konference på Hirtshals Havn


Omkring 55 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italien deltog den 16.-17. januar på LNG-konferencen i Hirtshals. Konferencen er del af et projekt igangsat af Søfartsstyrelsen med det formål at få undersøgt mulighederne for et netværk af LNG-terminaler omkring Nordsøen og Østersøen. Brugen af LNG og LNG-terminaler er udbredt i Norge, og Hirtshals Havn arbejder tæt sammen med det norske Gasnor om at få etableret Danmarks første LNG-terminal i Hirtshals.Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens K. Jensen, siger om havnens fokus på LNG:
- Det handler både om en strategisk beslutning og en beslutning, der hænger sammen med, at en af havnens store samarbejdspartnere planlægger at sejle på LNG i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at Hirtshals Havns centrale geografiske placering i forhold til skibstrafikken omkring Nordjylland gør det interessant for rederierne at bunkre i Hirtshals. Derfor skal vi med i fremtidens net af LNG-terminaler i Nordeuropa.Fra 2015 vil der være skrappere krav til skibsfarten om langt mindre forurening samt svovl- og CO2-udledninger, og dette har sat gang i bygning af skibe, der sejler på LNG, eller ombygning af eksisterende skibe. Ligeledes er der sat skub i planlægningen af flere LNG-terminaler i Nordeuropa. Konferencen i Hirtshals gav mulighed for at få klarlagt de tekniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske aspekter omkring udviklingen af LNG, som brændstof for skibsfarten.Jens K. Jensen fortsætter:
- Jeg mener, at arbejdet omkring et fremtidigt net af LNG-terminaler og opstilling af retningslinjer for sikkerhed og tekniske løsninger er kommet et godt stykke vej længere her i Hirtshals. Det har været et positivt forløb, og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne med hensyn til såvel udbyttet af workshoppen, og de rammer vi havde omkring workshoppen på Nordsøen i Hirtshals.Konferencen i Hirtshals er en ud af tre konference i alt, og den sidste vil blive afholdt i Świnoujście i Polen senere på måneden. Søfartsstyrelsen forventer, at have de endelige anbefalinger for udvikling af LNG til skibe og LNG-terminaler i Nordeuropa klar i starten af marts.