Stor fremgang ved Møllers Fiskeeksport i Hirtshals


Møllers Fiskeeksport i Hirtshals udvidede i februar 2012 forretningen med en hellefisk- og lakselinje, og det har vist sig at være en succes, idet virksomheden siden starten i februar har oplevet en månedlig vækst på knap 20 %. Ligeledes er antallet af medarbejdere steget fra 3 til 15 ansatte, og man forventer at antallet af ansatte vil stige yderligere til 22-25 mand inden udgangen af 2012.Møllers Fiskeeksports forretningsområde har tidligere være fokuseret på opkøb, pakning og salg af auktionsfisk, men siden udvidelsen af forretningsområdet til også at indbefatte laks og hellefisk, har virksomheden oplevet en betydelig vækst. Dette har gjort det nødvendigt mere plads, og Møllers Fiskeeksport er derfor flyttet fra de gamle lokaler på knap 100 m2 til nye lokaler på 2.000 m2.Det var forventet, at den nye produktionslinje skulle forøge produktionen 6-8 gange i forhold til produktionen inden udvidelse i februar 2012, og med den nuværende stigning, så ser det ud til at gå i den rigtige vej. Der er indtil videre blevet investeret omkring 3,5 mio. kr. i udvidelsen, og man er allerede i gang med at undersøge muligheden for investeringer i yderligere produktionskapacitet.Finn Møller siger om udvidelsen af forretningen:
- Vi har et positivt syn på fremtiden og håber på sigt at få startet et håndskæreri rundfisk såsom sej og kuller. Fremtidsperspektiverne her i Hirtshals er rigtig gode, vi har en god auktion, hvor der bliver landet flotte fisk med god kvalitet. Samtidig er der en rigtig god beliggenhed tæt på nogle af Nordeuropas bedste fiskepladser og kun få 100 meter fra E39, hvilket betyder, at vi hurtigt og nemt kan få fisken transporteret fra Hirtshals og ud til kunderne.Møllers Fiskeeksport køber i dag en betydelig del af auktionsfisken ved Hirtshals Fiskeauktion og virksomheden er leverandør til flere store kendte danske restauranter i blandt andet København.

Hirtshals Havn er hjemsted for en stor fiskeforædlingsindustri, herunder blandt andet Danmarks største lakseindustri. Forædlingsvirksomhederne i Hirtshals har en lang tradition, der bygger på stærke kompetencer inden for håndtering af fisk og fiskeprodukter.