Sten og grus firma etablerer sig på Hirtshals Havn


Sten og grus firmaet Kroghs A/S har efter flere års gang på havnen valgt at etablere sig fast på Hirtshals Havn. Kroghs A/S er flyttet ud på Containerkajen, hvor de har etableret et sorterings- og knuseanlæg til håndtering af søsten. Anlæggene sorterer og knuser søstenene i flere forskellige størrelser, som herefter anvendes til produktion i beton- og asfaltindustrien.

Lige nu råder Kroghs A/S over et lagerområde på ca. 5.000 m², men det er planen, at dette lager på sigt skal flyttes delvist ud til et større område på ca. 20.000 m². Det nye område ligger på et af havnens spulefelter som er ved at blive indvundet til landareal, og vil blive taget i brug så snart spulefeltet er fyldt op og klargjort til anvendelse.

Direktør ved Kroghs A/S, Steen Krogh, siger:
- Forbrugere af stenmaterialer ved, at der faktisk ingen stenmaterialer findes nord for Limfjorden, og vi er derfor glade for, at det er lykkedes at finde et område i Jammerbugten, hvor vi i en afstand af 3 timers sejlads kan hente rene stenmaterialer med vor ralsuger til forsyning af Nordjylland.

- Hirtshals Havn har med sin beliggenhed og den direkte forbindelse til motorvejsnettet helt naturlige forudsætninger for fremover at virke som forsyningskilde til Nordjylland. Vi vil gerne udtrykke vor tilfredshed med modtagelsen i Hirtshals og havnens personales evne og vilje til at tackle eventuelle opstartsproblemer - vi glæder os til det fremtidige samarbejde.

Kroghs A/S henter sine råvarer op flere steder i havet ud fra Danmark, og firmaet har fået nyligt fået tilladelse til at udvinde sten fra et område i Jammerbugten, som ligger geografisk godt placeret i forhold til Hirtshals Havn. Kroghs A/S er blot en af flere virksomheder, der inden for kort tid har valgt at slå sig ned på Hirtshals Havn.