Rederiet Nor Lines fejrer 25 års jubilæum i Hirtshals


Det norske godsrederi Nor Lines har netop kunne fejre 25 års jubilæum på Hirtshals Havn. Nor Lines har været en trofast kunde ved havnen siden den 21. oktober i 1987, hvor rederiet havde sit første anløb med skibet m/s "VICTORIAHAMN" - det nuværende m/s "NORDVÆR". Rederiet opererer i dag fra Hirtshals med en rute til Oslo og herfra videre op langs den norske vestkyst til Hammerfest ? med 19 direkte anløb og videre omlastning til havne helt op til Kirkenes. Nor Lines A/S er en af de største

Nor Lines anløber Hirtshals med de to skibe m/s "TANANGER" og m/s "COMETA". Begge skibe er 103 meter lange og er udstyret med både sideporte og agter ro/ro-ramper samt 50 tons kraner. De to skibe har en kapacitet på 2135 paller og m/s "COMETA" er desuden udstyret med fryserum til transport af frossen fisk og fiskeprodukter. De to skibe sejler 14 dags rundture og anløber Hirtshals hver mandag. Skibene transporterer forskellige godstyper, der dækker over alt lige fra rullende gods som 130 tons tunge mobilkraner og hybridbusser til industrigods og projektlaster.

Speditør, Poul C. Thomsen, siger:
- Rederiet Nor Lines, der i dag opererer 10 skibe i faste ruter til og fra Norge samt langs norgeskysten, er i gang med at få bygget 2 LNG-drevne skibe i Kina. Det første skib forventes klar til indsættelse primo 2014, og vi håber naturligvis at disse skibe vil komme til at besejle Hirtshals-ruten.

Det lokale speditionsfirma North Atlantic Shipping fungerer som agent for Nor Lines i Hirtshals. North Atlantic Shipping håndterer alt inden for told og skibsklarering, losning/lastning af skibe, linjetrafik til Norge, chartering samt toldoplag og opbevaring af køl-, frys- og tørlaster. Speditionsfirmaet har mange års erfaring inden for shipping og spedition, og Hirtshals Havns unikke geografiske placering i forhold til Norge og agenturet på Nor Lines giver firmaet gode forudsætninger for håndtering af transporter til og fra landene i hele Nordatlanten.