Positive tendenser på Hirtshals Fiskeauktion


Auktionsmester, Karsten B. Pedersen, fra Hirtshals Fiskeauktion er en glad mand for øjeblikket - siden august 2011 har der kun været fremgang på Hirtshals Fiskeauktion. Alene de første fire måneder af 2012 viser en fremgang på omkring 25 % i forhold til samme periode sidste år, og der er fremgang i både mængderne af landede fisk og i værdien af fisken.Karsten B. Pedersen siger om den positive udvikling:
- Ovenpå nogle hårde år, er det godt at se, at udviklingen nu er vendt. Det har været et fantastisk forår med masser af landinger af kvalitetsfisk fra Skagerrak, og det er en fornøjelse at se, at så mange nye og gamle kunder har valgt at lande og sælge deres fisk her. Den strategi med højt serviceniveau, som havn, samlecentral og auktion har valgt at satse på, har vist sig at være den rigtige.Fremgangen på Hirtshals Fiskeauktion kommer fra både fisk, der bliver transporteret hertil fra andre danske havne og udenlandske havne, og fra fisk som bliver landet direkte ved kajen i Hirtshals. Inden for de seneste måneder er der flere fartøjer, som er begyndt at benytte Hirtshals som landingshavn. Dette gælder både udefrakommende fartøjer og helt nye fartøjer, der er kommet til Hirtshals inden for den sidste tid, eksempelvis HG 262 "Mini Stromboli", RI 93 "Avance" der bliver til HG 100, og HM 426 "Kutter- FireM", der bliver til HG 300.Hirtshals Havn er en af Danmarks største fiskerihavne, og de landede mængder af fisk udgjorde i 2011 47.000 tons og havde en samlet værdi på 603 mio. kr.. Fiskeriet i Danmark har de seneste år været præget af nedgang, og derfor er udvikling på Hirtshals Fiskeauktion en lille solstråle historie, som viser nye og positive tendenser for fiskeriet på Hirtshals Havn.