LED-belysning skal vise vejen for energieffektivisering på Hirtshals Havn 


I et samarbejde med el-installatør Lytzen og producenten af LED-armaturer Solar installerer Hirtshals Havn i starten af juli måned LED-belysning på Olfert Fischersvej på Hirtshals Havn.

Hirtshals Havn arbejder til stadighed på at effektivisere driften af havnen med henblik på at kunne yde en bedre service, samtidig med at driftsudgifterne bringes ned som en del af den fremadrettede udvikling af havnen. Etableringen af LED-belysning på en enkelt vejstrækning er både en konsekvens af havnens ønske om at være på forkant med udviklingen, samtidig med at havnen ikke vil gå på kompromis med den service der ydes til havnens brugere.Teknisk chef på Hirtshals Havn Peter Ydesen siger i forbindelse med beslutningen om at foretage den første installation af LED-belysning på Hirtshals Havn:
- For Hirtshals Havn handler vores installation af LED-belysning om at forbedre energieffektiviseringen af havnedriften. Vi har hele tiden i fokus at reducere vores energiforbrug, når det samtidig er økonomisk fordelagtigt. Vi har besluttet at teste LED-belysning på Olfert Fischersvej for at være på forkant, så vi får en række erfaringer at bygge videre på når vi næste gang skal skifte belysningsarmaturer på en del af havnen. Vi har valgt at opsætte armaturer fra Solar, da det er det eneste produkt som vi endnu har fundet, som lever op til vores krav.

Hirtshals Havn vil med investeringen reducere havnens klimabelastning gennem begrænsning af CO2-udledningen og andre klimagasser. Samtidig viser forudgående beregninger, at havnens investering i SOLARs armaturer er en god forrentning, og de nye LED-armaturer vil være tjent hjem i løbet af en kort årrække.Etableringen af LED-belysning på Hirtshals Havn skal som al anden belysning på havnen opfylde de regler og vejledninger der gælder for vejbelysning og belysning af arbejdsarealer. På den måde vil havnens investering kun have positiv virkning for brugerne af havnen, da belysningsomfanget opfylder reglerne samtidig med, at udgifterne reduceres.