Kapaciteten af Hirtshals Havns opmarcharealer øges igen


Hirtshals Havn har sat gang i et anlægsarbejde, der skal udbygge kapaciteten og øge effektiviteten på NordsøTerminalens opmarcharealer. Når anlægsarbejdet er afsluttet vil terminalen rumme 150 opmarchpladser til løstrailere og 4.500 meter opmarch til lastbiler, personbiler og autocampere.Fjord Line er den største operatør på NordsøTerminalen, og rederiets direktør, Gert Balling, siger i forbindelse med opstart af anlægsarbejdet:
- Planlægningen har været en forholdsvis kompliceret proces, hvor der er taget hensyn til den fremtidige planlægning og disponering af hele terminalen, når den er fuldt udbygget. Vi får en effektiv terminal, som allerede er planlagt for udvidelse. Lige nu ser vi mest frem til at anlægsarbejdet er afsluttet, og vi kan få hele det nye terminalområde til at spille sammen med vores nye terminalbygning og vores nye check-in faciliteter, herunder blandt andet etableringen af fortov fra Suensonsvej og ud til den nye terminalbygning.Med udvidelsen af opmarcharealet vil Hirtshals Havn optimere arealets kapacitet og sikkerheden for såvel rejsende som rederiernes kajpersonale. Udvidelsen af opmarcharealet inddrager arealer på det tidligere spulefelt og endnu en flytning af Suensonsvej, der fører til NordsøTerminalen. Hele anlægsarbejdet er planlagt færdigt i uge 28.Teknisk chef ved Hirtshals Havn Peter Ydesen siger:
- Over de seneste år har vi hvert år udvidet kapaciteten af NordsøTerminalen, og hver gang skal det ske, så det følger den langsigtede og overordnede plan for hele terminalen, og det giver os nogle udfordringer. En af udfordringerne er at arbejde efter den samlede plan samtidig med, at terminalen også skal fungere tilfredsstillende i perioden indtil vi tager næste skridt. Dertil kommer, at terminalen skal fungere imens vi bygger, og det kræver et meget tæt samarbejde mellem rederierne, entreprenøren og havnen, så der opstår færrest mulige gener for alle parter.Så snart anlægsarbejdet er færdig starter arbejdet med at udbygge og opgradere havnesikringen på terminalen for at opfylde ISPS-kravene. Der opsættes hegn, porte og døre, og samtidig etableres der adgangskontrol til terminalen.