Hirtshals Havn og Frederikshavn Havn udpeget som del af Europas hovedtransportnet


Tirsdag den 18. december 2012 fik Nordjylland Europaparlamentet blåstempling som del af EU-kommissionens prioriterede hovednetværk for transport TEN-T Core Network*. Med blåstempling er vej- og banestrækninger nord for Århus; E39 til Hirtshals og E45 til Frederikshavn inklusiv jernbanestrækningerne til de to havne, blevet en del af hovedtransportkorridorerne i Europa.

Nordjyllands tilstedeværelse i TEN-T?s prioriterede transportnetværk viser vigtigheden af forbindelserne til EU?s nabolande og søtransportskorridorerne. Inddragelsen af havnene i Hirtshals og Frederikshavn styrker perspektiverne for erhvervsudviklingen i Nordjylland som en central del af Europa. Det bliver således muligt at søge medfinansiering fra EU?s TEN-T-program til infrastrukturprojekter af europæisk betydning, såsom jernbane, veje og havneanlæg.

Transportministeriet samt EU-parlamentarikerne Anne E. Jensen (V) og Ole Christensen (A) har under arbejdet med det nye TEN-T europakort pointeret vigtigheden af, at Nordjylland bliver en del af det prioriterede hovednetværk. Efter indstillingen fra EU-parlamentets transportudvalg har transportminister Henrik Dam Kristensen, tilkendegivet sin begejstringfor processen:
- Jeg er meget tilfreds med resultatet af dagens afstemning og synes, at det er et flot resultat. Det betyder, at vi er kommet tættere på vigtig støtte til vej- og banestrækninger i Nordjylland.

Bestyrelsesformand for Hirtshals Havn, Anker Laden-Andersen, ertilfredshed med indstillingen fra EU-parlamentets transportudvalg:
- Det her er det vigtigste der er sket for Hirtshals Havn siden privatiseringen i 2001, og det er en anerkendelse af Nordjyllands og Hirtshals Havns betydning for transportinfrastrukturen i Nordeuropa. Hirtshals Havns inddragelse i TEN-T Core Network sætter helt nye dimensioner for havnens udvikling og vækst.

- Det er blandt andet Hirtshals Havns centrale position som transportmæssigt omdrejningspunkt i forhold til Norge og især Oslo, der er grundlaget for, at havnen er blevet en del af TEN-T Core Network. Dermed viser Hirtshals Havns geografiske placering sig igen at være en stor styrke for havnen og dens muligheder som omdrejningspunkt for transport i Nordeuropa.

Tilsvarende er Frederikshavn Havns administrerende direktør, Mikkel Seedorf Sørensen, glad:
- Frederikshavn Havn er blevet anerkendt som det vigtigste bindeled til den næststørste by i Sverige; Göteborg, og Sverige som helhed. Hermed stadfæstes havnens position i transportmæssig sammenhæng i Nordeuropa også.

- Vi arbejder på væsentlige udbygningsplaner for Frederikshavn Havn og det, at vi nu bliver en del af TEN-T Core Network giver os naturligvis endnu en begrundelse for at realisere planerne så hurtigt som det er muligt.

Placeringen af Hirtshals Havn og Frederikshavn Havn i TEN-T Core Network vil have en afgørende betydning for udviklingen i Nordjylland og de to nordjyske havnes positionering i den nordeuropæiske transportsektor, samt havnenes realisering af fremtidige udviklingspotentialer. Med TEN-T Core Network styrkes også sammenhængen mellem Skandinavien og det europæiske kontinent.


*) Trans Europæisk Net for Transport (TEN-T) er EU?s betegnelse for den infrastruktur i Europa, der er af overordnet betydning og som prioriteres i den fremtidige udviklingsplanlægning. TEN-T er delt i ?Core Network?, der udgør kernen og dermed hovedkorridorerne og de vigtigste omdrejningspunkter i Europas infrastruktur, og ?comprehensive network?, som udgør den resterende del af infrastrukturen i Europa. Hovedparten af EU?s midler til medfinansiering af infrastrukturprojekter er målrettet mod Core Network.