Hirtshals Havn når største omsætning i fem år


Hirtshals Havn havde i 2011 en omsætning på 59,3 mio. kr. og realiserede dermed den største omsætning de seneste fem år. Tilsvarende har havnen fået det bedste regnskabsresultat siden 2006, når der ses bort fra tab og nedskrivninger.

Med en omsætning på 59,3 mio. kr. har havnen ikke alene realiseret den næststørste omsætning i havnens 11 år, som selvstændig virksomhed, den kan som en afgørende faktor også fremvise vækst på alle forretningssegmenter. Fremgangen betyder endvidere, at der er sat nye omsætningsrekorder på passager- og personbiltrafikkerne.

Havnen har i 2011 realiseret et resultat på 4,6 mio. kr. af driften, hvilket er det bedste resultat over de seneste 5 år. Når resultatet reguleres for tabet på salget af Hirtshals Transport Center og ekstraordinære nedskrivninger på anlægsaktiver på samlet 35,9 mio. kr., viser året et regnskabsresultat på -30,7 mio. kr.Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, siger om havnens årsregnskab:
- I Hirtshals Havns bestyrelse er vi ganske komfortable med årets resultat, og betegner resultatet som tilfredsstillende. Resultatet er naturligvis påvirket af de helt beviste beslutninger vi har taget tidligt på året om ekstraordinære nedskrivninger og salget af Hirtshals Transport Center, og som vi vidste, ville give os et tab, så vi ryster ikke på hånden. Vi har i 2011 optaget nogle helt ekstraordinære regnskabsposter, og samtidig har vi realiseret et fornuftigt resultat af driften, så vi har en sund forretning, og vi kan kun se positivt på de fremadrettede perspektiver for havnen.

Når havnen realiserer den største omsætning i fem år, er dette naturligvis en konsekvens af den vækst som havnens samarbejdspartnere har præsteret, og de nye fremadrettede initiativer, som de har taget i det forløbne år. Dette gør Hirtshals Havn til en stærk spiller i den danske transportbranche og fiskerisektor.Hirtshals Havn kom i 2011 ind på et helt nyt marked. Sammen med virksomheder på havnen er Hirtshals Havn gået ind på helt nye aktiviteter med renovering og vedligehold af offshore-konstruktioner. Havnen har med sin unikke geografiske placering, nødvendige fysiske faciliteter og et stærkt kompetencefelt hos virksomhederne kunnet give rigejeren Maersk Drilling et attraktivt setup. Det er naturligvis hensigten, at udnytte det setup og erfaringsgrundlag til at blive en attraktiv aktør på offshore markedet.

Anker Laden-Andersen udtrykker sin tilfredshed med 2011 som helhed.
- Vi har i 2011 set en positiv udvikling på driften og jeg vil naturligvis fremhæve, at vi gjorde vores indtog på offshore markedet med renoveringen af jack up riggen "Maersk Guardian". Det tegner naturligvis nogle positive perspektiver for udviklingen af havnen og de aktiviteter vi er rammen om inden for servicesektoren. Jeg ser naturligvis også meget frem til, at vi i sidste del af 2012 får større tonnage på Vestnorge og en ny rute til Langesund. Min vurdering er, at det kommer til at sætte en ny dagorden for godstransportsektoren i Skandinavien.Hirtshals Havn meldte allerede ved sin halvårsmeddelelse i 2011 ud, at årsregnskabet ville blive ne-gativt, og resultatet er dermed ingen overraskelse, men resultatet af en langsigtet planlægning, der skal styrke havnens strategiske udvikling. Hirtshals Havn deltog i etableringen af Hirtshals Transport Center for at skabe grundlaget for en mere effektiv servicering af transportsektoren i Hirtshals og i dag er kernen skabt i et landtransportcenter, som i sig selv bliver et kraftcenter. Med salget af sin del af centeret retter havnen igen fokus mod udviklingen af kerneforretningen, nemlig de primære havneaktiviteter og rollen som erhvervsudvikler.

For yderligere information kan Hirtshals Havns bestyrelsesformand, Anker Laden-Andersen, kontaktes på telefon 70 15 10 00 eller mobiltelefon 40 63 12 03.