Hirtshals Havn fremviser vækst på både transport og fiskeri i første halvår af 2012


Med en omsætning på 24,5 mio. kr. i første halvår af 2012, kan Hirtshals Havn fremvise en fremgang på 5,2 % i forhold til første halvår af 2011. Yderligere har havnen over halvåret haft fremgang på samtlige de vigtigste forretningsområder inden for såvel fiskerisektoren som transportbranchen.

 

Den øgede omsætning er udtryk for stigninger i aktiviteterne på havnen, idet der er tale om en organisk vækst inden for eksisterende forretningsområder. Der har således over halvåret ikke været vækst som konsekvens af yderligere tilkomne nye aktiviteter.

 

Til trods for positive forventninger til havnens udvikling i 2012, har første halvår oversteget forventningerne, og havnen har realiseret en omsætning, såvel som et regnskabsresultat for halvåret, der er bedre end forventet.

 

Med hensyn til forventningen til andet halvår af 2012 siger bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen:

- Det er vigtigt, at vi forholder os til, at det resultat havnen har realiseret i første halvår er en konsekvens af et stigende aktivitetsniveau hos havnens samarbejdspartnere og kunder, og det kan vi naturligvis kun påskynde. Vi står også på Hirtshals Havn overfor et meget interessant andet halvår. Dels i forhold til at kunne fastholde den vækst, der har kendetegnet første halvår, og dels i relation til at kunne medvirke til at kunne skabe yderligere vækst i eksisterende aktiviteter og tiltrække nye aktivitetsområder.

 

- I forhold til indtjeningen i andet halvår af 2012, forholder havnen sig naturligvis til, at væsentlige aktivitetsstigninger, der var planlagt til opstart sidst på året er blevet udskudt til primo 2013. Den tidsmæssige forskydning af den øgede aktivitet vil naturligt have indflydelse på havnens indtjening i årets sidste del, og dermed den fortsatte vækst.

 

Hirtshals er kendetegnet ved en række stærke erhvervsklynger, der over de kommende år vil sætte yderligere kraft i erhvervsudviklingen på og omkring havnen. Dette giver et solidt fundament for en fortsat vækst på Hirtshals Havn i fremtiden. Ud fra en samlet vurdering af aktivitetsniveauet tilkendegiver Hirtshals Havn kun forsigtige forventninger til andet halvår, idet der for hele året estimeres en samlet omsætning på i størrelsesorden 59 - 60 mio. kr.