Havnedag for alle og uddeling af Hirtshals Havns sponsorat


Tirsdag den 13. november 2012 havde Hirtshals Havn traditionen tro inviteret til ?Havnedag for alle? på Nordsøen i Hirtshals. Det er syvende gang havnen inviterer til en åben dialog.

Hirtshals Havns næstformand Knud Damgaard bød velkommen, hvorefter der blev lagt ud med en orientering omkring havnens udvikling over det seneste år, hvor havnen har oplevet en stigning på både godsmængder og indtjening. Herefter gennemgik tekniske chef, Peter Ydesen, Infrastruktur Projekt Hirtshals. Projektet indbefatter en udbygning af havnearealet med 240.000 m², samt en omfartsvej fra NordsøTerminalen til rundkørslen ved Hirtshals Transport Center. Den positive udvikling inden for godstransporten har skabt en række udfordringer for havnen og dens brugere, som udvidelsen skal hjælpe til at løse.

Projektet omfatter ligeledes opførelsen af en LNG-terminal (flydende naturgas). Fra år 2015 vil kravene til skibes udledning af svovl blive skærpet og flere rederier er allerede begyndt at bygge skibe som sejler på flydende naturgas ? blandt andet Fjord Line, som i 2013 indsætter to nye færger på sine ruter mellem Hirtshals og Norge.

På mødet blev der også informeret om betydningen af boreriggen ?Mærsk Guardian?. Arbejdet på og omkring riggen under dens ophold dannede grundlag for mere end 250 arbejdspladser og en indkomstskabelse på 37,5 mio. kr. i Region Nordjylland. Ligeledes skabte de rig-relaterede renoveringsaktiviteter en omsætning blandt virksomheder i Region Nordjylland på 171 mio. kr. samt en mer-skatteindtægt til kommunerne i Region Nordjylland på knap 11 mio. kr.

Som afslutning på arrangementet uddelte Hirtshals Havn sit årlige sponsorat. Sponsoratet var i år delt i to og gik til henholdsvis Team Hjørring ? Rotary, som fik 15.000 kr. til en cykeltur til Paris for unge, der trænger til en ny start, og til Bordtennisklubben B75, som fik 10.000 kr. til det fortsatte arbejde med at udvikle klubbens unge spillere ved blandt andet at hente kinesiske trænere til klubben.

Næstformand, Knud Damgaard, siger om ?Havnedag for alle?:
- Det er vigtigt for os på Hirtshals Havn at informere borgerne i Hjørring Kommune om vores planer, da det vi gør på havnen har indflydelse på det omgivende samfund. Alle med interesse i havnen eller de, der kan blive påvirket af det havnen gør, skal have mulighed for at komme i direkte kontakt med os. Og det er blandt andet derfor, at vi en gang om året inviterer til dette arrangement.