Fasthold det internationale perspektiv og skab vækst og velfærd i landsdelen 


Det var et af budskaberne fra medlem af Folketingets transportudvalg og formand for Folketingets erhvervsudvalg Karin Gaardsted (A), da hun fredag den 18. maj var inviteret til morgenkaffe på Hirtshals Havn. Havnen ønskede sammen med repræsentanter for de rederier, der besejler havnen i dag at give Karin Gaardsted i indtryk af den udvikling der er realiseret på havnen og de seneste initiativer, der vil blive til virkelighed inden for de nærmeste 2 - 3 år.

 

Besøget på Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center var rammen om en positiv drøftelse af havnenes betydning for væksten og udviklingen i de samfund og landsdele, hvor de ligger, blandt andet som grundlag for at skabe nye arbejdspladser.

 

Karin Gaardsted gav udtryk for, at havnene generelt har stor betydning for udviklingen i Udviklingsdanmark:

- Hirtshals Havn skal holde fast i sit internationale perspektiv for at skabe vækst og velfærd, og der ud over er det vigtigt at huske, at vi kun skaber noget i samarbejde med andre. Det er derfor også oplagt, at Hirtshals Havn indgår i samarbejdet omkring en styrkelse af Jyllandskorridoren i TEN-T, som en stærk korridor i Skandinavien.

 

Et centralt emne i samtalen var konkurrencen og samarbejdet mellem havnene, og at sikre en individuel udvikling af havnene med udgangspunkt i det økonomiske grundlag som den enkelte havn selv kan skabe. Der var således enighed om, at statens investeringer i baglandsinfrastruktur er med til at udvikle Danmark og at skabe bæredygtig vækst. Modsat er en bæredygtig samfundsvækst med statens økonomiske involvering direkte i havnene vanskelig at se.

 

 

 

Karin Gaardsted kunne efter besøg på flere havne konstatere, at havnene generelt er større end man forventer som udefra kommende, og at deres betydning for jobs, vækst og skatteindtægter er tydelige. I denne forbindelse er Hirtshals Havn ingen undtagelse, og sammen med havnens internationale perspektiv, vil det være med til at løfte havnens position.

 

Udviklingsperspektivet var også næstformand ved Hirtshals Havn Knud Damgaards udgangspunkt, da han bød velkommen og udtrykte sin begejstring for det lokale fokus på havnen som erhvervsmæssigt omdrejningspunkt og vækstcenter. Næstformanden lagde imidlertid også vægt at havnen nødvendigvis må holde balancen mellem udviklingspres og havnens økonomiske råderum, så havnen også i fremtiden kan investere i udvikling og infrastruktur.

 

Koncernfragtdirektør i Color Line John Juul Nielsen betonede det udviklende samarbejde på havnen:

- Som operatør er det vigtigt, at vores rammebetingelser og herunder baglandsinfrastrukturen er i orden, så skal vi nok skabe aktivitet og omsætning. Med til rammebetingelserne i Nordjylland hører også en eventuel indførelse af motorvejsafgifter på lastbiler, som kan give en negativ økonomisk effekt i Jylland og miljømæssig negativ effekt i Skandinavien, da trafikken flyttes til det svenske vejnet frem for søvejen via Jylland. Denne uheldige effekt kan undgås ved at indføre afgiften generelt på skandinavisk eller europæisk plan.