Nyhedsarkiv - 2012


19. december 2012
Tirsdag den 18. december 2012 fik Nordjylland Europaparlamentet blåstempling som del af EU-kommissionens prioriterede hovednetværk for transport TEN-T Core Network*. Med blåstempling er vej- og banestrækninger nord for Århus; E39 til Hirtshals og E45 til Frederikshavn inklusiv jernbanestrækningerne til de to havne, blevet en del af hovedtransportkorridorerne i Europa.

  

18. december 2012
Hirtshals Havns er i øjeblikket ved at få lavet en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) af en større landudvidelse på østhavnen samt en omfartsvej fra NordsøTerminal til rundkørslen ved Hirtshals Transport Center. VVM-undersøgelsen er nu sendt i for-offentlighedshøring, og debatoplægget kan findes på www.hjoerring.dk under ?Din Indflydelse? og ?I Høring?.

  

10. december 2012
Sten og grus firmaet Kroghs A/S har efter flere års gang på havnen valgt at etablere sig fast på Hirtshals Havn. Kroghs A/S er flyttet ud på Containerkajen, hvor de har etableret et sorterings- og knuseanlæg til håndtering af søsten. Anlæggene sorterer og knuser søstenene i flere forskellige størrelser, som herefter anvendes til produktion i beton- og asfaltindustrien.

  

29. november 2012
Det norske godsrederi Nor Lines har netop kunne fejre 25 års jubilæum på Hirtshals Havn. Nor Lines har været en trofast kunde ved havnen siden den 21. oktober i 1987, hvor rederiet havde sit første anløb med skibet m/s "VICTORIAHAMN" - det nuværende m/s "NORDVÆR". Rederiet opererer i dag fra Hirtshals med en rute til Oslo og herfra videre op langs den norske vestkyst til Hammerfest - med 19 direkte anløb og videre omlastning til havne helt op til Kirkenes. Nor Lines A/S er en af de største operatører af godstransport langs Europas nordligste kystlinjer.

  

16. november 2012
Tirsdag den 13. november 2012 havde Hirtshals Havn traditionen tro inviteret til "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. Det er syvende gang havnen inviterede til en åben dialog.

  

30. oktober 2012
Hirtshals Havn tog i forsommeren 2011 hul på et nyt forretningsområde; offshore, da boreriggen "Maersk Guardian" kom til Hirtshals for en større renovering og levetidsforlængelse. Boreriggens ophold skabte meget synlig aktivitet både på havnen og i lokalområdet. De økonomiske, beskæftigelses- og skattemæssige effekter, som "Maersk Guardians" renovering havde for Region Nordjylland, er netop blevet præsenteret af Hirtshals Havn.

  

24. oktober 2012
Laksevirksomheden og lakserøgeriet DanSalmon på Hirtshals Havn har netop sat gang i endnu en udvidelse af fabrikken. DanSalmon udvider fabrikken med yderligere frostlager og emballagelager samt velfærdsfaciliteter med et samlet areal på i størrelsesorden 2.200 m². Med en byggehøjde på op til 8 meter, vil det blive tale om et markant byggeri, der vil være med til at give Herluf Trollesvej på havnen en helt anden karakter. Udvidelsen skal styrke virksomhedens position i markedet for lakseprodukter.

  

19. oktober 2012
Af et samlet landareal på 800.000 kvadratmeter råder Hirtshals Havn kun over få og små ledige arealer, som ikke er lejet ud eller som er reserveret af virksomheder, der allerede ligger på havneområdet. Samlet råder havnen kun over ledige arealer på 22.000 kvadratmeter.

  

10. oktober 2012
Supplyfartøjer, fiskerikontrolskibe, flådefartøjer, fiskefartøjer, fragtskibe og slæbebåde er alle i fokus hos Hirtshals Yard, der fredag den 28. september rundede de 100 dage efter den officielle indvielse af værftet ved receptionen på Dokkajen i Hirtshals.

  

3. oktober 2012
Hirtshals Havn har over de seneste år oplevet en konstant vækst i trafikken over havnen, ligesom positive tendenser i fiskeindustrien og serviceindustriens indtræden på et nyt marked - offshore markedet - har betydet stigende aktivitet i Hirtshals.

  

21. september 2012
Fredag den 20. september omkring kl. 06.00 påbegyndte boreriggen 'Mærsk Giant' sin afgang fra Hirtshals Havn. Renoveringen og levetidsforlængelsen af 'Mærsk Giant' er forløbet bedre end planlagt og opgaven er afsluttet 10 dage før tid. Boreriggens næste destination er området 'Isbjørnen' i Nordsøen, hvor der venter nye boreopgaver.

  

27. august 2012

Onsdag den 29. august er det muligt for alle besøgende hos Bak's Friske Fisk og Delikatesser i Sjællandsgade i Aalborg at få fire gratis rødspætter med hjem til aftensmaden. Den nystartede fiskehandler i Aalborg vil denne dag slå et ekstra slag for at få folk til at spise flere fisk. Undersøgelser viser, at en del folk stadig har en opfattelse af, at fisk er en dyr spise, men det vil Hirtshals-firmaet nu forsøge at lave om på.

  

17. august 2012

En stærk klynge af virksomheder fra Hirtshals brugte uge 33 til at skabe nye erhvervsrelationer i fiskerisektoren i Norge. På Norfishing messen var Hirtshals repræsenteret af virksomhederne; Duusgaard Coathing, Blue Water, Hirtshals Fiskeauktion, Vendelbo Spedition, MarineService, MarineShaft og Hirtshals Yard, samt Hjørring ErhvervsCenter og Hirtshals Havn.  

  

3. august 2012

Med en omsætning på 24,5 mio. kr. i første halvår af 2012, kan Hirtshals Havn fremvise en fremgang på 5,2 % i forhold til første halvår af 2011. Yderligere har havnen over halvåret haft fremgang på samtlige de vigtigste forretningsområder inden for såvel fiskerisektoren som transportbranchen. 

  

31. juli 2012
Endnu et fiskemodtag har set muligheder i at levere fisk til Hirtshals Fiskeauktion. Denne gang er det Fiskelaget AS Mandal som har indledt et samarbejde med Hirtshals Fiskeauktion og Fiskernes Fiskesortering. Siden opstarten i foråret har Hirtshals Fiskeauktion fået leveret fisk fra Mandal 1-2 gange om ugen.

  

10. juli 2012
Hirtshals Havn har sat gang i et anlægsarbejde, der skal udbygge kapaciteten og øge effektiviteten på NordsøTerminalens opmarcharealer. Når anlægsarbejdet er afsluttet vil terminalen rumme 150 opmarch-pladser til løstrailere og 4.500 meter opmarch til lastbiler, personbiler og autocampere.

  

3. juli 2012
I et samarbejde med el-installatør Lytzen og producenten af LED-armaturer Solar installerer Hirtshals Havn i starten af juli måned LED-belysning på Olfert Fischersvej på Hirtshals Havn.

  

20. juni 2012
Møllers Fiskeeksport i Hirtshals udvidede i februar 2012 forretningen med en hellefisk- og lakselinje, og det har vist sig at være en succes, idet virksomheden siden starten i februar har oplevet en månedlig vækst på knap 20 %. Ligeledes er antallet af medarbejdere steget fra 3 til 15 ansatte, og man forventer at antallet af ansatte vil stige yderligere til 22-25 mand inden udgangen af 2012.

  

5. juni 2012
To tidligere medarbejdere ved Wärtsila og en gruppe af lokale investorer er gået sammen om at overtage værftsaktiviteterne i Hirtshals og har nu stiftet selskabet Hirtshals Yard. Den nye virksomhed har overtaget flydedokken og ca. 1.000 m2 værksted, og allerede fra start af ligger virksomheden inde med det, som på beskedent nordjysk kan betegnes som en 'pæn ordrebog'.

  

4. juni 2012
18 fiskeopkøbere og fiskesælgere fra Edeka-kæden i Syd-/Vesttyskland fik fiskerikædens første led tæt ind på kroppen, da de i starten af maj besøgte Hirtshals for at få et førstehåndsindtryk af fiskens vej fra havet til disken i Edeka. Programmet var planlagt af Edekas afdeling for fersk fisk, Frischkost & Delikatessenservice i Willstätt, Tyskland. De var på deres besøg i Danmark ledsaget af transportkoncernen H.P. Therkelsen A/S i Padborg, der gennem en årrække har haft et samarbejde med Frischkost.

  

22. maj 2012

Det var et af budskaberne fra medlem af Folketingets transportudvalg og formand for Folketingets erhvervsudvalg Karin Gaardsted (A), da hun fredag den 18. maj var inviteret til morgenkaffe på Hirtshals Havn. Havnen ønskede sammen med repræsentanter for de rederier, der besejler havnen i dag at give Karin Gaardsted i indtryk af den udvikling der er realiseret på havnen og de seneste initiativer, der vil blive til virkelighed inden for de nærmeste 2 - 3 år.  

  

18. maj 2012
Fredag den 11. maj blev "Årets sild 2012" kåret på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, og dette års vinder blev Eivind Jensen fra Restaurant Lilleheden i Hirtshals. Øvrige deltagere bestod af Snerlen i Strandby, Brøndums i Skagen, Fiskehallen i Thyborøn, Under Broen i Hvide Sande, og Hotel Hanstholm i Hanstholm.

  

16. maj 2012
Fiskeforædlingsvirksomheden Seawell Hirtshals A/S har som en af de første indenfor fødevareindustrien i Danmark fået installeret CO2-fryseanlæg. Det nye fryseanlæg blev installeret i forbindelse med etableringen af en ny indfrysningstunnel og anlægget har vist sig at være særdeles konkurrencedygtigt og velfungerende - systemet har allerede givet virksomheden store besparelser i strøm og ikke mindste i håndtering af produkterne.

  

11. maj 2012
Auktionsmester, Karsten B. Pedersen, fra Hirtshals Fiskeauktion er en glad mand for øjeblikket - siden august 2011 har der kun været fremgang på Hirtshals Fiskeauktion. Alene de første fire måneder af 2012 viser en fremgang på omkring 25 % i forhold til samme periode sidste år, og der er fremgang i både mængderne af landede fisk og i værdien af fisken.

  

1. maj 2012
Mandag den 30. april besøgte Venstres trafikordfører, Kristian Pihl Lorentzen, Hirtshals Havn. Emnet for besøget var trafik, transport, og logistik. Hirtshals Havn havde inviteret trafikordføreren på besøg for at give et indblik i havnens betydelige vækst, og for at fortælle om havnens rolle som et stykke infrastruktur, logistikcenter, samt erhvervsudvikler og vækstskaber i Hjørring Kommune og Nordjylland. Med under besøget var repræsentanter fra rederierne i Hirtshals, Hirtshals Transport Center, og havnens bestyrelse.

  

30. marts 2012
Hirtshals Havn havde i 2011 en omsætning på 59,3 mio. kr. og realiserede dermed den største omsætning de seneste fem år. Tilsvarende har havnen fået det bedste regnskabsresultat siden 2006, når der ses bort fra tab og nedskrivninger.

  

8. marts 2012
Mandag den 27. februar besøgte transportminister, Henrik Dam Kristensen, Hirtshals Havn og Hirtshals Transport Center. Under sit besøg mødte han repræsentanter for færgerederier og skibsmæglere, samt borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune, og bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn.

  

27. februar 2012

 Et 80 kvadratmeter stort og 64 tons tung ror blev torsdag eftermiddag løftet i land på Hirtshals Havn for at gennemgå en reparation af en skade hos MarineShaft i Hirtshals. MarineShaft skal fremstille ny rorstamme, der skal tilpasses specielt til roret. En opgave der varer 10 uger, hvorefter roret sejles tilbage til Bremerhaven for at blive genmonteret på containerskibet M/S "Mol efficiency".  

  

10. februar 2012
I 2011 viste Hirtshals Havn igen for femte år i træk fremgang på lastbilstrafikken. Antallet af lastbiler over Hirtshals Havn udgjorde i 2011 130.000, hvilket er en fremgang på 7000 enheder i forhold til 2010.
Væksten i lastbilstrafikken er et godt billede på den generelle udvikling, der har kendetegnet Hirtshals Havn i 2011. Havnen har registreret vækst på alle dele af transportaktiviteterne. Godstransporten ud-gjorde i 2011 samlet 1,35 mio. tons, hvilket er en fremgang på 5 % i forhold til 2010. Tilsvarende viser personbiltrafikken med 645.000 biler og passagertrafikken med godt 2,1 mio. gæster en vækst på henholdsvis 6,6 % og 4,5 %.

  

31. januar 2012
Medlem af europaparlamentet Bendt Bendtsen (c) var midt i januar på et koncentreret lynvisit på Hirtshals Havn, hvor han mødtes med rederier og speditører samt havnens bestyrelse for at drøfte den nordjyske havns position i den fremtidige nordeuropæiske transportstruktur.

  

18. januar 2012
Omkring 55 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Italien deltog den 16.-17. januar på LNG-konferencen i Hirtshals. Konferencen er del af et projekt igangsat af Søfartsstyrelsen med det formål at få undersøgt mulighederne for et netværk af LNG-terminaler omkring Nordsøen og Østersøen. Brugen af LNG og LNG-terminaler er udbredt i Norge, og Hirtshals Havn arbejder tæt sammen med det norske Gasnor om at få etableret Danmarks første LNG-terminal i Hirtshals.

  

5. januar 2012
Den 16.-17. januar 2012 skal Hirtshals Havn være vært ved en international konference og workshop omkring LNG (flydende naturgas). Konferencen er baseret på et EU-projekt, der hedder 'North European LNG Infrastruktur Project' og omhandler resultaterne af en undersøgelse omkring mulighederne for etablering af et net af LNG-terminaler og anbefalingerne til disse.