Vækst og rekorder på Hirtshals Havn i 2010


123.000 lastbiler passerede i 2010 over Hirtshals Havn, og det er en stigning på over 4% i forhold til det forudgående år, hvor der også var vækst i forhold til tidligere år. Generelt kendetegner det billedet af transportaktiviteterne på Hirtshals Havn i 2010, hvor der har været vækst på hele transportsegmentet.Ligeledes viser ro/ro- og færgetrafikken på Hirtshals Havn en stabil vækst siden 2007, og i 2010 blev der med overførsel af 2,1 mio. passagerer sat ny rekord i passagertrafikken over havnen. De tre rederier Color Line, Fjord Line og Smyril Line har med overførsel af i alt 599.000 personbiler i 2010 overført flere biler end den hidtidige rekord år 2009.Fra 2009 til 2010 blev der i alt transporteret 1,3 mio. tons gods over Hirtshals Havn og det er en stigning på 6,4%. Dermed viser godstransporten over havnen vækst for andet år i træk til trods for den opbremsning i samfundsøkonomien, der er fulgt i kølvandet på den finansielle krise.Hirtshals Havns administrerende direktør, Jens Kirketerp Jensen, udtaler om udviklingen:
- Det er naturligvis med tilfredshed, at vi kan konstatere, at der er vækst på alle segmenter i transportområdet, og det er med til at underbygge rigtigheden i den strategi havnen har lagt, samtidig med at Hirtshals Havn i dag arbejder sammen med en nogle stærke rederier, der har styrken og fremdriften til at positionere sig i den skandinaviske søtransport.Udviklingen fra 2010 til 2011 bekræfter Hirtshals Havns position som transportknudepunkt i Skandinavien, og der er dermed også perspektiver for den fremtidige udvikling. Hirtshals Havn vil udnytte væksten og samarbejdet med rederierne Color Line, Fjord Line og Smyril Line til en fortsat udvikling af ro/ro-aktiviteterne med henblik på, at blive en endnu stærkere aktør i den skandinaviske og nordeuropæiske intermodale godstransport.