Positive udsigter på Hirtshals Havn, og uddeling af årets sponsorat


Tirsdag den 22. november havde Hirtshals Havn traditionen tro inviteret til "Havnedag for alle" på Nordsøen i Hirtshals. På mødet blev der informeret om den udvikling der er i gang, og som i langt højere grad end tidligere definerer Hirtshals Havn, som en erhvervsudviklere og ikke kun som et stykke infrastruktur.

Hirtshals Havn bliver dagligt betegnet som vækstfaktor i Hjørring Kommune og Nordjylland, og det præger i stadig større grad havnens fokus på fremtidige initiativer. Med en unik geografi og en meget stærk kompetenceklynge på havnen, ligger der alle muligheder for at udbygge Hirtshals Havns position som vækstdomineret erhvervscenter i Nordjylland. Hirtshals Havn ser positivt på mulighederne for udvikling i fremtiden og havnens ledelse vurderer, at perspektiverne for nye aktiviteter på havnen i de kommende år ser positive ud.Med udgangspunkt i Hirtshals Havns præsentation omkring udviklingen i 2010 og 2011 var der en god debat om havnens konkurrencesituation. Flere tilhører fandt det bekymrende, at enkelte andre danske havne vil udvide deres aktiviteter med statsstøtte. Hirtshals Havns ledelse deler disse bekymringer for at statslige investeringer i havne vil ødelægge den naturlige udvikling i de havne, som fremviser vækst - det ikke er muligt at drive og udvikle en havn, når der er risiko for at komme til at konkurrerer med statskassen. Havnen vil derfor have denne mulighed lukket.

På mødet blev der også fulgt op på boreriggen "Mærsk Guardians" 94 dages ophold i Hirtshals. Havnen udtrykte tilfredshed med, at virksomheder og forretningsdrivende i Hirtshals havde gjort en fælles indsats for at levere et godt arbejde og en god service til projektteamet på riggen og virksomhederne ude fra. Der blev lagt vægt på, at alle har set fremad for at udvikle markedsmulighederne inden for offshore-segmentet.Erhvervsudviklingssamarbejde
Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen præsenterede et erhvervsudviklingsprojekt, der gennemføres i Hirtshals i et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Nordsøen, Hirtshals Havn og Hjørring ErhvervsCenter. Projektet vægter positiv udvikling i fiskerisektoren som grundlag for vækst i Hirtshals og Hjørring Kommune. Anker Laden-Andersen fremhævede især det fokus der er lagt på at etablere samarbejder med virksomheder i Norge. Det er målsætningen at skabe samarbejder der skaber vækst på begge sider af Skagerrak.

Udvidelse mod øst
Hirtshals Havns tekniske chef, Peter Ydesen, præsenterede et omfattende projekt, der skal løse en række udfordringer for havnen og dens brugere. Havnen har i efteråret igangsat arbejdet med planer for udbygning af havnen med ca. 90.000 m2, og styrke koblingen mellem motorvej E39 og havnen med en omfartsvej fra rundkørslen ved Hirtshals Transport Center til Nordsøterminalen. Projektet omfatter også opførelsen af en LNG-terminal, der vil styrke havnens markedsposition, idet kravene til skibes udledning af svovl skal begrænses i 2015. Planlægningen og miljøgodkendelsen af planerne vil tage omkring 2 år, og det er således havnens forventning, at anlægsarbejderne kan gå i gang i starten af 2014.Sponsorat 2011
Som afslutning på arrangementet uddelte bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen havnens årlige sponsorat til initiativtageren til Fiskersvømning, John Jensen. Årets sponsorat på 25.000 kr. gik til Fiskersvømning fordi initiativet sætter fokus på at redde liv, hvis en ulykke skulle ske på havet eller på kajen.

Anker Laden-Andersen takkede fremmødet, og lagde vægt på vigtigheden af havnens kontakt til borgerne:
- Det er vigtigt for os på Hirtshals Havn at informere borgerne i Hjørring Kommune om vores planer, da det vi gør på havnen har indflydelse på det omgivende samfund. Alle med interesse i havnen eller de, der kan blive påvirket af det vi gør, skal have mulighed for at komme i direkte kontakt med os. Og det er blandt andet derfor, at vi en gang om året inviterer til dette arrangement.