Positiv kurs for fiskeriet i Hirtshals


Med en samlet værdi af landingerne i 2010 på 415 mio. kr. har fiskeriet på Hirtshals Havn lagt en kurs, der giver troen på en positiv udvikling for hele fiskerisektoren i Hirtshals. Værdien af samlede landinger er fra 2009 og 2010 steget med 20,1%, hvilket naturligvis har en positiv indvirkning på indtjeningen i hele fiskerisektoren - såvel fiskeflåden som serviceindustrien og virksomhederne i Hirtshals.I 2010 har dansk fiskeri generelt været kendetegnet ved positiv udvikling i såvel priser som landede mængder, og for Hirtshals Havn har udviklingen betydet, at de landede mængder er steget med 7,4 % i forhold til 2009. For Hirtshals Havn kommer den positive udvikling fra konsumfiskeriet samt silde- og makrelfiskeriet, der er Hirtshals Havns forretningsområder.Administrerende direktør ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen siger til udviklingen:
- Et forhold der er væsentligt at fremhæve er, at gennemsnitspriserne på den fisk der er landet i Hirtshals er steget hen over 2010, hvilket betyder, at efterspørgslen på fisk er stigende og dermed, at forbrugerne igen er begyndt at prioritere den gode og sunde spise efter en periode, hvor finanskrisen har medført at fokus har været rettet mod billigere fødevare.- Det danske fiskeri er inde i en hård omstillingsproces, som vi som en af Danmarks førende fiskerihavne må forholde os til. Vi skal fokusere på de forhold der understøtter fiskerisektoren bedst muligt samtidig med at sikre indtjening og erhvervsudvikling i området. Vi kan på baggrund af udviklingen i 2010 og de initiativer der nu tages kun se optimistisk på den fremtid vi står overfor i fiskerisektoren i Hirtshals.Den positive udvikling i fiskeriet falder sammen med, at der i starten af 2011 fra Hirtshals Fiskeriforening er taget initiativ til en koncentreret indsats for at få etableret et sejskæreri på Hirtshals Havn. Initiativet skal være med til at sikre en fastholdelse af den positive udvikling i fiskeriet i Hirtshals, og vil yderligere blive suppleret med en fælles udviklingsindsats, der udbygger Hirtshals' position i den danske og skandinaviske fiskerisektor.