Nyt isværk i gang på Hirtshals Havn


Det nye isværk på Industrikajen på Hirtshals Havn er nu taget i brug. Det nye isværk er placeret ved Østbassin 1, hvor alle silde- og makrellandinger foregår. Isværket er specielt indrettet til at levere is til lastbiler i forbindelse med losning og transport af sild og makrel, men derudover kan isværket også levere is til fiskefartøjerne på Hirtshals Havn.Transportfirmaet HF-Transport står for den daglige drift af isværket. Isværket har døgnovervågning som sikrer, at is kan leveres døgnet rundt, 365 dage om året. Det nye isværk har en dagsproduktion på 30 tons, og en lagerkapacitet på 65-70 tons. Siden opstarten i begyndelsen af september har HF-Transport allerede udleveret ca. 370 tons is.Det nye isværk er det andet isværk på Hirtshals Havn, og de to isværker betyder, at leveringssikkerheden til konsumflåden nu forbedres betragteligt. Det nye isværk betyder ligeledes en forbedret service for lastbiler og landing af sild og makrel, idet isværkets placering minimerer transporten for at få is.Isværket er medfinansieret af den Europæiske Fiskerifond (EFF).