Kapacitetsudvidelse på NordsøTerminalen


Hirtshals Havn har allerede nu besluttet at forsætte den udvidelse af kapaciteten på opmarcharealerne på NordsøTerminalen som blev påbegyndt i efteråret 2010. I 2010 lukkede havnen den del af spulefeltet, der allerede er fyldt op med sediment fra havnebassinerne og tog arealet i brug som opmarchareal til løstrailere.Trafikken på NordsøTerminalen er stigende, og i sommerperioden vil der være dage, hvor rederierne Fjord Line og Smyril Line inden for få timer samlet har 1.000 indgående og 1.000 udgående personbiler samt lastbiler og løstrailere, og det stiller krav om opmarchkapacitet ved Containerkajen og Trailerkajen.Det anlægsarbejde Hirtshals Havn starter op her i april omfatter inddragelse af et areal på yderligere 8.000 kvadratmeter, som i første omgang gøres klart til opmarch til løstrailere. Inden for de kommende år vil strukturen på hele området blive ændret, så vejforløbene og opmarcharealerne til både personbiler og lastbiler optimeres for at kunne losse og laste færgerne hurtigere end det er muligt i dag.