Hirtshals vil vende nedgangen i fiskeriet


Efter Hirtshals Fiskeriforenings årlige generalforsamling er der kommet et udtrykt ønske om et sejskæreri i Hirtshals og flere virksomheder har allerede tilkendegivet deres opbakning. Ligeledes har flere fiskefartøjer givet udtryk for, at de gerne vil lande flere fisk i Hirtshals såfremt havnen får et sejskæreri. Der mangler en virksomhed til forædling af sej i Hirtshals, hvilket gør det sværere for fiskerne at komme af med sejen til en god pris.

Formanden for Hirtshals Fiskeriforening, Niels Kristian Nielsen, siger:
- Vi er nødt til at se i øjnene, at fiskeriet er et erhverv i forandring. Men vi ser positivt på fremtiden, og har en plan om at styrke forædlingsindustrien og derved fiskerierhvervet i Hirtshals. Vi ser store muligheder for en sejforædlingsvirksomhed i Hirtshals. Vi leder derfor med lys og lygte efter personer, som helt konkret kunne være interesserede i at forestå driften af en sådan virksomhed, og vi er klar til at yde den nødvendige assistance for at få virksomheden op at stå.- Vi har allieret os med centrale partnere, som har givet os tilsagn om at hjælpe et sejskæreri i gang. Sej er efterhånden blevet et efterspurgt produkt med store afsætningsmuligheder, og i Hirtshals er der flere virksomheder, som efterspørger sej. Derfor vil jeg gerne opfordre alle interesserede parter til at kontakte Hirtshals Fiskeriforening, hvis de har interesse i at deltage.

Hirtshals Havns geografiske placering gør den til et perfekt udgangspunkt for en hvilken som helst fiskeforædlingsvirksomhed. Havnen ligger tæt på nogle af Danmarks bedste fiskepladser og ved starten af det europæiske motorvejsnetværk, hvilket gør at fisken kan være hurtigt ude ved aftagerne. Foruden den direkte forbindelse til motorvejsnetværket, så fungerer Hirtshals Havn også som porten til Norge, Færøerne og Island, hvilket gør havnen til et logistisk knudepunkt.Hirtshals Fiskeriforenings vision for fremtiden er at være en stærk forening, at holde sammen på det foreningen har, og at udvikle sig. Hertil hører et ønske om, at fisk landet i Hirtshals også forarbejdes i Hirtshals, og det er en af hjørnestenene i projektet. Ligeledes vil flere landinger af sej automatisk øge landinger af andre arter, som der i øjeblikket er mangel på, til Hirtshals.

For yderligere information kontakt Niels Kristian Nielsen, formand for Hirtshals Fiskeriforening, på telefon +45 98 94 25 88 eller mobil + 45 51 53 25 88.