Hirtshals Havn indgår kontrakt på isværk


Hirtshals Havn har indgået kontrakt med Hvide Sande Skibssmedie om levering af et isværk med en produktionskapacitet på 28 tons i døgnet. Isværket skal stå klar til at levere is i juni måned i 2011. Havnens nye isværk bliver opført ved Østbassin 1, som er en del af det område i havnen, hvor de pelagiske fiskearter sild og makrel landes.I forbindelse med indgåelse af kontrakten, siger Hirtshals Havns administrerende direktør Jens K. Jensen:
- Begrundelsen for valg af isværk og placeringen af isværket er at skabe de optimale forhold og den optimale logistik ved losning af sild og makrel. Isværket er specielt lagt an på leverance af is til lastbiler, der kører fisken fra de pelagiske fiskefartøjer til forædlingsvirksomhederne i hele landsdelen. Det er naturligvis vigtigt for havnen at kunne tilbyde de bedste faciliteter til havnens samarbejdspartnere, og derfor har vi inddraget dem i forbindelse med planlægningen omkring etableringen af isværket.

Med investeringen samler havnen alle aktiviteterne omkring landing af sild og makrel inden for et begrænset område, hvormed de lastbiler, der afhenter fisken, skal bruge mindst mulig tid og brændstof på transporten. Dermed effektiviseres losning og transport af landingerne til gavn for havnen samarbejdspartnere og kunder.I forbindelse med opførelsen af isværket bliver andre installationer flyttet, således isudlevering, vandudlevering, lossetårne og brovægt bliver placeret tæt og med den bedst mulige interne logistik. Placeringen af faciliteterne ved Østbassin 1, der har en vanddybde på 9,1 meter, betyder, at de største pelagiske fartøjer får de bedst tænkelige landingsforhold.

Hvide Sande Skibssmedie leverer et værk, der producerer pladeis, som er den istype, der efterspørges. Isværket får en produktionskapacitet på 28 tons i døgnet og en lagerkapacitet på 60 tons. Hirtshals Havn outsourcer driften af isværket til HF-Transport. Herved opnås en optimal og effektiv service af kunderne til isværket døgnet rundt, idet isproduktion og udlevering bliver overvåget elektronisk med alarm til en døgnvagt.Med etableringen af isværket ved Østbassin 1 er der nu to isværket på Hirtshals Havn, hvilket betyder leveringssikkerhed for alle der anvender is. Der vil således være leveringssikkerhed i tilfælde af nedbrud eller når et af isværkerne planmæssigt tages ud af drift på grund af vedligeholdelse eller renovering.

Havnens investering sker med en medfinansiering på 50 % fra den Europæiske FiskeriFond, EFF-midler, der administreres af Direktoratet for Fødevareerhverv.