Hirtshals Havn har grund til tilfredshed med 2010


Vi er ganske godt tilfredse med det regnskab vi har realiseret i 2010, udtaler bestyrelsesformand for Hirtshals Havn, advokat Anker Laden-Andersen, i forbindelse med havnens offentliggørelse af regnskabet for 2010.

Hirtshals Havn opnåede i 2010 en omsætning på 54,2 mio. kr., hvilket er en fremgang på 3,3 mio. kr. i forhold til 2009, og er meget tæt på de forventninger der var stillet til året. Udviklingen i havnens regnskabsresultat har tilsvarende været positiv, idet havnen har realiseret et resultat på 1,3 mio. kr., hvilket er væsentligt over det forventede. Ligeledes har de økonomiske nøgletal udviklet sig positivt i 2010, hvilket understreger den opadgående tendens, der har karakteriseret havnen i 2010, og som havnen skal fastholde i 2011.Havnen har i det forløbne år gennemført en optimering af havnens finansiering, hvilket yderligere har medvirket til at trimme havnens økonomi. Dette skal medvirke til at underbygge Hirtshals Havns parathed i forhold til at kunne håndtere de fremtidige udviklingsbehov.

På Hirtshals Havn ses der tydelige udviklingstiltag af centrale aktører, hvilket over de nærmeste år skal øge aktivitetsniveauet og omsætningen på havnen, indenfor såvel transportsektoren som fiskerisektoren.
- Vi arbejder målrettet mod at tiltrække nye aktiviteter, og vi samarbejder med erhvervslivet og kommunen om at skabe vækst i eksisterende forretningsområder, understreger Anker Laden-Andersen.Med basis i den positive udvikling i 2010 og de igangværende initiativer på havnen, tegner de udviklingsmæssige perspektiver for de kommende år positive for havnen og erhvervsudviklingen i Hirtshals.

Anker Laden-Andersen oplyser endvidere:
- Hirtshals Havn har i 2010 styrket ledelsen af havnen som fundament for at skabe udvikling og tiltrække nye samarbejdspartner. Vi har styrket vores organisation med en stærk HR-management, så vi i endnu højere grad kan opbygge det team, der skal give vores samarbejdspartnere de rigtige rammer.På miljøsiden har Hirtshals Havn i 2010 iværksat tiltag, der i løbet af 2011 skal give havnen reelle miljømæssige forbedringer i forhold til forbrug, affaldshåndtering og klimabelastning. Havnens målsætning er således at opnå den bedst mulige miljøbedømmelse.

Formand Anker Laden-Andersen slutter:
- 2010 har været et driftsmæssigt udfordrende år, hvor vi har fokuseret på effektiviseringer og har trimmet, hvor det har været muligt. Tilsvarende vil 2011 byde på udfordringer, som vi vil håndtere ved hele tiden at optimere og skabe effektiviseringer i driften af havnen. Hirtshals Havn har imidlertid en række vigtige samarbejdspartnere, der over de kommende år vil intensivere aktiviteterne på havnen, hvorfor vi forventer vækst i de følgende år.
____

For yderligere information kan Hirtshals Havns bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen kontaktes på telefon 40 63 12 03.