Handling skal skabe vækst i Hirtshals


I Hjørring Kommune samles kræfterne om at sætte handling bag et erhvervsudviklingssamarbejde, der skal skabe yderligere vækst i kommunen med udgangspunkt i erhvervsklyngen i Hirtshals. Erhvervsudviklingen med Hirtshals som udgangspunkt skal sætte endnu mere fart og dynamik i erhvervsudvikling i Hjørring Kommune.

 

Hjørring Kommune, Nordsøen, Hjørring Erhvervscenter og Hirtshals Havn har med et samlet budget på en rund million kroner sat handling bag et samlet erhvervsudviklingsinitiativ. Under gennemførelsen af projektet vil der blive trukket på såvel eksterne som interne kompetencer.

 

 

Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune udtaler om projektet:

- Vores initiativ skal styrke Hjørring Kommunes position som erhvervskommune, og det er klart, at når vi er med til at tage initiativ til det her projekt, så skal det have effekt for Hjørring Kommune i form af, at der skabes flere arbejdspladser. Vi skal have handling, og det betyder, at vi udnytter den indsigt der allerede eksisterer hos forskellige parter inden for kommunens grænser. Vi har ikke længere behov for, at der udarbejdes rapporter og redegørelser - nu handler vi, så vi inden for forholdsvis kort tid kan begynde at se resultater.

 

 

Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn, supplerer:

- Hirtshals Havn er et betydende erhvervsområde, og med projektet her kan vi supplere de erhvervsudviklingsaktiviteter vi allerede arbejder med. Sammen med Hjørring Kommune har vi en stor interesse i at udvikle erhvervsaktiviteterne i Hirtshals, så vi kan styrke erhvervsklyngerne. Det er vigtigt for havnen, at vi gør en indsats for at styrke udviklingen, og dermed øger aktiviteter og omsætning. For os handler det ikke kun om at se på de søværts aktiviteter, men om at kombinere aktiviteterne på søen med aktiviteterne på landsiden for at skabe den synergi, der skal styrke væksten. Vores samarbejde tager udgangspunkt i at udvikle de aktiviteter vi allerede har på havnen ved at knytte en lang række eksisterende kompetencer sammen.

 

 

Projektet skal foreløbig løbe i 2011, og viser initiativerne resultater i løbet af året, vil det blive fortsat over de kommende år. Når resultaterne bliver realiseret, vil der være tale om nye arbejdspladser i Hjørring Kommune og meromsætning hos virksomheder i Hirtshals. Projektet skal også bidrage til at styrke den position, som den samlede erhvervsklynge - gruppe af virksomheder - besidder. Med afsæt i det samlede kompetencefelt i gruppen af virksomheder i klyngen kan der tilbydes ydelser inden for bredere spektre af opgaveløsninger end enkeltstående virksomheder kan tilbyde. Erhvervsklynger står generelt også stærkere, da der automatisk sker videndeling og optimering af ressourceudnyttelsen virksomhederne imellem.

 

 

Ole Peter Christensen, formand for Hjørring ErhvervsCenter, siger ved projektstart:

- I Hjørring ErhvervsCenter ser vi frem til, i et tæt samarbejde med de øvrige parter, at igangsætte en fokuseret erhvervsudviklingsindsats i Hirtshals. Vi har i fællesskab opstillet nogle klare succeskriterier som vi forventer at kunne realisere med skabelse af arbejdspladser og øget omsætning til følge. Vi ser store potentialer i og omkring Hirtshals og glæder os til, sammen med de øvrige parter, at kunne arbejde fokuseret på at understøtte og udvikle disse.

 

Bestyrelsesformand for Nordsøen Forskerpark og Oceanarium, Viggo Bilde, ser også muligheder i samarbejdet:

- Med gennemførelse af det fælles erhvervsudviklingsprojekt får vi mulighed for at udnytte de kompetencer og den specialviden vi har på Nordsøen til at skabe nye aktiviteter. Med vores investering i projektet har vi muligheden for at udvikle vores viden samtidig med, at vi bidrager til at skabe fornyelse og vækst funderet på samspillet mellem videnscentret her på Nordsøen og det udførende erhverv på havnen.

 

 

Erhvervsudviklingssamarbejdet har været under planlægning siden afholdelsen af et seminar den 1. december 2010 med deltagelse fra Hjørring Kommune, Nordsøen, Erhverv Hjørring, Hjørring Erhvervscenter og Hirtshals Havn. Seminaret belyste udfordringerne og potentialerne ved at styrke erhvervsudviklingen med udgangspunkt i Hirtshals Havn til gavn for erhvervsudviklingen i hele Hjørring Kommune.