Fornuftigt første halvår 2011 for Hirtshals Havn


For Hirtshals Havn har første halvår været driftsmæssigt spændende. Der har været fortsat vækst på eksisterende forretningsområder og synlig indtræden på et nyt forretningsområde, nemlig offshore-markedet.

Hirtshals Havns samlede omsætning har i første halvår af 2011 ligget godt 4 % over de forventninger, der var opstillet for halvåret. Tilsvarende har havnen over første halvår realiseret en omsætningsfremgang på 7,6 % forhold til samme periode i 2010, idet centrale forretningsområder udviser en fremgang på 10,6 % over halvåret. Den positive udvikling er udtryk for, at rederierne og erhvervsklyngerne på Hirtshals Havn, vækster i deres respektive markeder.Færgetrafikken over Hirtshals Havn fortsætter de seneste års positive vækst, og således udviser både godstrafikken som passagertrafikken fremgang i første halvår af 2011 i forhold til første halvår i 2010.

Havnens indtjening på landing af fisk er efter et svagt første halvår kommet op på niveau med indtjeningen i første halvår af 2010, og lever dermed op til forventningerne for halvåret.Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen siger med hensyn til halvårsregnskabet:
- Første halvår af 2011 har været spændende og udfordrende og vi er kommet økonomisk fornuftigt igennem årets første seks måneder. Samtidig er vi sammen med virksomheder på havnen i gang med en række nye tiltag, der over de kommende måneder og år skal resultere i yderligere udvikling af havnens markedspositioner inden for både eksisterende forretningsområder og nye forretningsområder, hvor vi kun lige har set begyndelsen. Jeg ser positivt på Hirtshals Havns muligheder for at blive en endnu mere markant vækstfaktor inden for den nordjyske erhvervssektor i løbet af de nærmeste år.

Hirtshals Havn vil også fremadrettet være rammen om et højt aktivitetsniveau i erhvervsklyngerne på havnen. Der er forventninger om, at nye aktiviteter - herunder offshore-relaterede aktiviteter - vil få øget betydning for erhvervsudviklingen og væksten i Hirtshals.Anker Laden-Andersen fortsætter:
- Driften af havnen er inde i en positiv udvikling med kraftig fokus på effektiv og fremadrettet drift af virksomheden og tiltrækning af nye samarbejdspartnere. Den kraftige udvikling og væksten i aktiviteterne stiller krav til den forsatte tilpasning af de rammer, som havnen tilbyder sin samarbejdspartnere og brugere. For at finansiere udviklingen og væksten i den nærmeste fremtid vil vi over andet halvår gennemføre finansielle omlægninger, der planmæssigt vil belaste havnens regnskabsresultat, men samtidig vil give et godt udgangspunkt for etablering af nye rammer for væksten.

- Det er vigtigt for Hirtshals Havns bestyrelse og ledelse, at vi har balance i økonomien, så vi selv kan finansiere vores udvikling som en effektiv og bæredygtig virksomhed og infrastruktur. Vi er af den helt klare opfattelse, at havne skal forestå egen udvikling, og at staten skal bakke op med den relevante baglandsinfrastruktur. Dette er ud fra princippet om at understøtte de naturlige vækstcentre frem for at vælge, hvor væksten bør ske, da det kan betyde konkurrenceforvridning og fejlinvesteringer.