Europaparlamentariker Anne E. Jensen på besøg i Hirtshals


Fredag den 8. april 2011 gæstede europaparlamentariker Anne E. Jensen (V) Hirtshals Havn. Anne E. Jensen er stedfortræder i Europaparlamentets Transport- og Turismeudvalg (TRAN), hvor hendes fokus er transport og transportsektoren. I Hirtshals var der møde med repræsentanter fra Hirtshals Havn, de tre færgerederier Smyril Line, Fjord Line og Color Line samt en gruppe fra partiet Venstre.Under besøget fik havnen og transportaktørerne mulighed for at drøfte væsentlige emner med Anne E. Jensen såsom inddragelse af relevante havne i det europæiske godstransportnetværk TEN-T, og hindring af statslige investeringer i havnene, da disse er direkte konkurrenceforvridende. Emnet havne som logistikcentre blev også vendt. Havne danner rammen om erhvervsaktiviteter, og i fremtiden skal havne også have mulighed for at være medoperatører, så de sammen med virksomheder aktivt kan være med til at udvikle erhvervsklyngen på havnen.Anne E. Jensen tilsluttede sig deltagernes holdning om, at statsstøtte til havne ikke skal være muligt, og hun oplyste, at EU-kommissionen forventes at være på vej med en redegørelse omkring dette. I forbindelse med mødet, udtrykte Anne E. Jensen stor tilfredshed med sit besøg i Hirtshals og var imponeret over det høje aktivitetsniveau på havnen og blandt havnens aktører. Ligeledes var hun positiv over for det gode samarbejde mellem havnen og dens brugere, samt mellem havnen og kommunen. Hirtshals Havn er meget fokuseret på sine kerneområder, og Anne E. Jensen betragtede dette som en stor styrke.Adm. direktør for Hirtshals Havn, Jens K. Jensen, siger i forbindelse med besøget:
- Hirtshals Havn er en af Danmarks største havne inden for godstransporten med udgangspunkt i Skandinavien, Nordatlanten og Nordeuropa. Vores mål er at blive centrum for ro/ro trafikken i Skandinavien, og fungere som fragtcentral for rederierne. Den fortsatte udvikling af havnene kræver lige konkurrencevilkår, da det ellers vil være for risikabelt at foretage investeringer i nye havneanlæg, der kan matche fremtids efterspørgsel. Jeg noterer med tilfredshed, at der er lydhørhed for problemstillingen i EU-Parlamentet.Under sit besøg på Hirtshals Havn var Anne E. Jensen rundt og se færgeterminalerne, Smyril Blue Waters lagerhotel, NordsøTerminalen og Hirtshals Transport Center. Hirtshals Havn har i løbet de seneste 10 år investeret omkring 400 mio. kr. i infrastrukturen på havnen, og disse investeringer skal være med til at positionere havnen i den nordeuropæiske transportsektor i samspil med transportaktørerne på havnen.