Endnu en borerig kommer til Hirtshals Havn for renovering


I foråret 2012 bliver Hirtshals Havn centrum for renovering af endnu en borerig. Tidligere på året blev boreriggen 'Mærsk Guardian' renoveret i Hirtshals Havn, og det er søsterriggen 'Mærsk Giant' som nu også har meldt sin ankomst i Hirtshals. Hirtshals Havn har dermed slået sin position, som en væsentlig spiller på offshore markedet, fast.

'Mærsk Giant's ophold i havnen vil strække sig over 80 dage, hvor den skal gennemgå en omfattende opgradering og modernisering, som vil forlænge riggens nuværende 25 år med mindst 10 år. Lige som med 'Mærsk Guardian' vil omkring 600 personer være involveret i arbejdet på riggen i løbet af den 3 måneders perioden den ligger inde.Teknisk chef for Maersk Drilling, Frederik Smidth, siger om valget af Hirtshals:
- Vi valgte Hirtshals til dette projekt fordi de gav os det bedste tilbud, men også fordi vi havde stor succes med den tilsvarende opgradering af søsterriggen 'Mærsk Guardian', da den fandt sted i Hirtshals i sommeren 2011. Vores oplevelse var dengang at hele byen udviste stor imødekommenhed, samtidig med at Hirtshals kunne opfylde vores krav til faciliteter, infrastruktur og knowhow. Vi har samtidig adgang til den nødvendige ekspertise hos leverandører i Nordjylland til at løse de teknisk udfordrende opgaver, vi står overfor.

Hovedentreprisen ligger hos Fayard og ejer, skibsbygger Thomas Andersen, siger:
- Vi er specielt glade for denne ordre, fordi den understreger, at det ikke var et "one time projekt", da vi fik levetidsforlængelsen af 'Mærsk Guardian' i 2011. Vi er nu ved at manifestere os som en af de faste aktører på jack-up markedet.På Hirtshals Havn bliver der også givet udtryk for tilfredshed med, at endnu en offshore rig anløber havnen. Bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen udtaler således:
- Hirtshals har endnu en gang vist, at vi besidder kompetencerne til at kunne varetage offshore opgaver. Derudover er det igen slået fast, at havnens geografiske placering og fysiske rammer er aldeles fordelagtig i forhold til olieaktiviteterne i Nordsøen. Vi tager Maersk Drilling's valg af Hirtshals, som udtryk for, at Hirtshals Havn er blevet etableret på offshore markedet, og at Hirtshals kan levere den kvalitet, de kompetencer og den seriøsitet, der efterspørges. Valget af Hirtshals Havn er på det logistikmæssige område vigtig i forhold til den fremtidige udvikling og vækst, hvilket naturligvis er tilfredsstillende for ikke kun havnen, men også for Hjørring Kommune og Nordjylland.

Prisen for opgraderingen forventes at blive omkring 400 mio. kr. Under ombygningen vil der blive etableret en midlertidig landsby på havnen, som kan bespise omkring 100 personer ad gangen og har badefaciliteter til 200 personer.

For yderligere information venligst kontakt projektchef Erik J. Jensen, Maersk Drilling, på telefon 33 63 44 97, eller bestyrelsesformand Anker Laden-Andersen, Hirtshals Havn, på telefon 40 63 12 03.